„ЕНАРХ“ ДОО

Sticky

„ЕНАРХ“ ДОО бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 12 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Гаврила Принципа, на североисточној падини брда изнад дела града где је некада протицао Алајбеговог поток.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада степенишни односно ходнички простор зграде док грејани део обухвата 13 станова распоређених на 4 етаже.

дворишна фасада

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од екструдираног полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и профилисаним лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена
постављеним испод те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Николе Тесле бб. у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк+Г) налази се у Улици Николе Тесле.

Зграда се греје у целости а чини је 13 станова распоређених на 7 етажа. У зони сутерена постоје и тзв. заједничке просторије које се такође греју али нису обухваћене енергетским пасошем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=30
cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена у делу где су армирано-бетонска платна и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Класичне кровне конструкције нема већ је термоизолациони слој и носећа конструкција за кровни покривач постављена дирекно на косу и равну армирано-бетонску плочу. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Мирослава Мике Микеровића бр. 2 у Београду

Standard

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+2) налази се у Реснику.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је намењен оставама, као ни централни ходник са степеништем. Грејани део обухвата три етаже: приземље и два спрата. Спратови су типски, исти, сваки од њих има три стана, са: улазом, купатилом, дневним боравком са кухињом и трпезаријом и собом. На парцели на којој се налази зграда нема других објеката.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу пројекта за грађевинску дозволу, изјава пројектанта и фотографија са лица места као и достављених атеста. Зграда је изведена у скелетном систему. Зграда је изведена у скелетном систему платана, стубова и зидова од гитер блока дебљине 20цм. На спољашњим зидовима је постављена полистиренска термоизолација у два слоја 5+7цм. Ка негрејаном сутерену је постављено 10цм термоизолације испод међуспратне ферт конструкције, са 2цм стиродура изнад те плоче. Ка негрејаном ходнику, зидови су од гитер блока са 7цм тероизолације постављене ка ходнику. Ка негрејаном тавану, постављена је минерална вуна са горње стране ферт таванице.

Сваки осми енергетски пасош у Србији урађен је од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Standard

Закључно са данашњим даном, у Централни регистар енергетских пасоша ЦРЕП уписано је 2500 енергетских пасоша. Од тога 302 односно 12,08% од укупног броја урадило је предзеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Енергетски пасош за управну зграду у Ул. Танаска Рајића бб. у Марковцу код Велике Плане

Standard

Нова Пословно-производна зграда (П+1) у оквиру које се налази пословна енергетска зона налази се у Улици Танаска Рајића.

Сама зграда поред пословне енергетске зоне има и енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону за коју још увек није у потпуности одлучено да ли се греје или не. Пословна енергетска зона се састоји из улаза, техничке припреме, чајне кухиње, тоалета у приземљу и хола и књиговодства на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са спољним зидовима од панела са ИПН испуном. Постоји
додатан слој термоизолације од минералне вуне са унутрашње стране ових спољашњих зидова. Међуспратна таваница у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону таванице а у делу ка негрејаном тавану. Зид ка другој функционалној целини је од
гас-бетонских блокова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављене по поду те плоче.