Претрага за:

У складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018)  ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ почео је са израдом Извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта.    

.

Контактирајте нас!

.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

  1. Стамбена зграда са два стана – Ул. Вукице Митровић бр. 4, Kрагујевац – 240
  2. Стамбена зграда са једним станом – село Јовановац бр. 48 А, Kрагујевац – 370
  3. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Југословенска бр. 49, Kрагујевац – 290
  4. Стамбена зграда са два стана – Ул. Белодримска бр. 87, Kрагујевац – 290
  5. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Видовданска бр. 1, Kрагујевац – 220
  6. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Петра Убавкића бр. 42, Kрагујевац – 310
  7. Стамбена зграда са два стана – Ул. Крајишких бригада бр. 27, Kрагујевац – 280
  8. Стамбена зграда са два стана – Ул. Илинденска бр. 91, Kрагујевац – 240
  9. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Трепчанска бр. 6, Kрагујевац – 390
  10. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Подгоричка бр. 3, Kрагујевац – 280