Претрага за:

Почевши од 30. септембра 2012. године, примењује се Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) као и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде („Службени гласник РС“, бр. 69/2012, 44/2018 – др. закон и 111/2022) којима се између осталог прописују енергетска својства нових и постојећих зграда као и услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграде. Према томе, овим правилницима је регулисана форма два нова прилога целокупне техничке документације потребне за изградњу и пријем једне зграде. А то су:

1. Елаборат енергетске ефикасности као саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за добијање грађевинске дозволе и

2. Енергетски пасош зграде, документ којим се приказују енергетска својства зграде и саставни је део техничке документације која се прилаже за добијање употребне дозволе.

Према важеђем закону, израда Елаборат енергетске ефикасности односно Енергетског пасоша зграде је обавезна за: 1) нове зграде, 2) постојеће зграде које се реконструишу, дограђују, обнављају, адаптирају, санирају или енергетски санирају као и 3) зграде или делове зграде које се продају или дају у закуп.

Израда Елабората односно Пасоша није обавезна за: 1) постојеће зграде мање од 50м2 нето грејане површине, 2) зграде са ограниченим веком употребе до 2 год., 3) зграде привременог карактера за потребе извођења радова, 4) радионице и друге хале код којих се врата држе отвореним више од половине радног времена, 5) зграде за одржавање верских обреда, 6) постојеће зграде које се продају у току присилне продаје или извршења, 7) зграде које су под заштитом и 8) зграде које се не греју или се греју до +12 c.

Енарх ДОО има решење и лиценце коју омогућавају да ради и оверава Енергетске пасоше односно Елаборате енергетске ефикасности

  Угледни пример нашег Елабората енергетске ефикасности можете преузети овде.

 

Контактирајте нас!

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

 Елаборати енергетске ефикасности:

  1. Стамбена зграда са једним станом – Бујановац – 280 m²
  2. Стамбена зграда са више станова – Ул. Љубе Тадића бб., Крагујевац – 3500 m²
  3. Пословна зграда – Ул. Војводе Путника бр. 20, Крагујевац – 490 m²
  4. Зграда намењена образовању – ОШ „Станислав Сремчевић– Ул. Лазе Маринковића бр. 54, Крагујевац – 7000 m²
  5. Зграда намењена образовању – МЕШ „Драгослав Ђорђевић Гоша“ – Ул. Индустријска бб., Смедеревска Паланка – 4500 m²
  6. Зграда намењена туризму – Ул. Чајетинска чесма бб., Копаоник – 6500 m²
  7. Зграда намењена социјалној заштити – Дом „Савинац“ – потес Главице бб., село Шарани, Горњи Милановац – 760 m²
  8. Зграда намењена трговини – Ул. Града Караре бб., Крагујевац – 1500 m²
  9. Зграда друге намене која користи енергију – Индустријска зграда – Ул. Складишни центар бб., Крагујевац – 37000 m²
  10. Зграда друге намене која користи енергију – складиште бр. 7 у оквиру фабрике ФKA – Ул. Косовска бр. 4, Крагујевац – 4800 m²

Енергетски пасоши:

1. Стамбена зграда са једним станом – потес Покозице бб., село Трнава, Топола – 1400 m²

2. Стамбена зграда са више станова – Ул. Слободе бр. 1, Крагујевац – 15000 m²

3. Управна зграда – Ул. Ул. Алеја Милановић бб., Лужнице – 6900 m²

4. Зграда намењена образовању – Ул. Лазе Маринковића бр. 54, Крагујевац – 7000 m²

5. Зграда намењена здравству – потес Миладиновића брдо бр. 647, Кнић – 870 m²

6. Зграда намењена туризму – Ул. Стефана Првовенчаног бр. 79, Копаоник – 7400 m²

7. Зграда намењена спорту – Ул. Јосифа Панчића бб., Аранђеловац 1700 m²

8. Зграда намењена трговини – Ул. Димитрија Туцовића бр. 23, Крагујевац – 7200 m²

9. Зграда друге намене која користи енергију – Индустријска зграда – Ул. Браће Николић бр. 4, Крагујевац 29000 m²

10. Зграда друге намене која користи енергију – Складиште – Ул. Стевана Синђелића бр. 152, Свилајнац 810 m²