Пројектовање

Page

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Америчка агенција за међународни развој (USAID) направила је својеврсну „мапу пута“ која Вам објашњава и помаже да се снађете у процедурама везаним за изградњу објекта и односи се на фазе од добијања информација о локацији до добијања употребне дозволе. „Мапу пута“ можете да преузмете овде. У овом водичу можете наћи и списак докумената који су предуслов за успешно обављање техничког пријема. Наравно, биће Вам потребан и Енергетски пасош за чију израду је ЕНАРХ ДОО сертификован од стране Министарства грађевинарства и урбанизма.

Галерија:

Пројекат за грађевинску дозволу за кућу у Ул. Петра Лековића, Крагујевац

Идејно решење за кућу у селу Драча

07

Предлог реконструкције стамбеног објекта у Ул. Милана Бабића бр.2, Крагујевац – фасаде

предлог реконструкције стамбеног објекта у ул. милана бабића бр.2 - предња фасада

предња фасада

предлог реконструкције стамбеног објекта у ул. милана бабића бр.2 - задња фасада

задња фасада

Пројекат изведеног стања реконструкције дела анекса управне зграде у комплексу ФАС-а

situacijaizgledi i preseci

Контактирајте нас!

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

  1. Пројекат за грађевински дозволу – Стамбена зграда, Ул. Петра Лековића бб., Крагујевац – 460 m²
  2. Пројекат за грађевински дозволу – Стамбена зграда, Ул. 9. маја бб., Крагујевац – 330 m²
  3. Пројекат за грађевински дозволу – Стамбена зграда, Ул. Миливоја Банковића Сићка бр. 35, Крагујевац – 130 m²
  4. Пројекат за грађевински дозволу – Стамбена зграда, потес Горње Рудине бб., село Рудине, Чајетина – 100 m²
  5. Пројекат за извођење – ОШ „Прота Стеван Поповић“, село Чумић бб., Крагујевац – 830 m²
  6. Пројекат изведеног објекта за део објекта бр. 19 у оквиру фабрике ФАС – Ул. Косовска бр. 4, Kрагујевац – 2000 m²
  7. Идејни пројекат – Зграда ПМФ-а Ул. Радоја Домановића бр. 12, Крагујевац – 10000 m²
  8. Идејни пројекат – ОШ „Станислав Сремчевић“, Ул. Лазе Маринковића бр. 54, Крагујевац – 8700 m²
  9. Идејни пројекат – ОШ „Радоје Домановић“, Ул. Светозара Марковића бр. 13, Крагујевац – 3300 m²
  10. Идејни пројекат – Економска школа – Ул. Радоја Домановића бр. 6, Крагујевац – 2300 m²