„ЕНАРХ“ ДОО

Sticky

„ЕНАРХ“ ДОО бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Енергетски пасош за зграду општине Кнић у Книћу

Standard

Постојећа управна зграда / зграда општине Кнић (По+П+2) налази се на раскрсници улица Војводе Стевана Книћанина и Димитрија Михаиловића у центру Кнића.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у коме је смештена котларница и архива док грејани део обухвата приземље и два спрата зграде у којима је смештена управа општине Кнић.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=25 и 38 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по плафону таванице. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча без слоја
термоизолације.

Зграда је оцењена са „Б“ енергетским разредом.

Реконструкција и енергетска санација ОШ „Радоје Домановић“

Standard

Прилог Радио Телевизије Крагујевац о реконструкцији и енергетској санацији зграде Основне школе „Радоје Домановић“ за коју је ЕНАРХ ДОО у марту прошле године урадио пројекат и  студију техничко-економске оправданости.

Прилог РТК можете погледати овде.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Видаковића бр. 22 у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Милована Видаковића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на четири етаже, од тога у приземљу два а на осталим спратовима по 3 стана. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава инвеститора. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од
шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.
Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20 cm са полистиренском термоизолацијом.

Енергетски пасош за постојећу пословно-стамбену зграду у Ул. Владимира Перића Валтера бр. 98 Г у Пријепољу

Standard

Постојећа пословно стамбена зграда (По+П+2+Пк) у оквиру које је пословна енергетска зона налази се у Улици Владимира Перића Валтера, југозападно од центра града.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум и заједничко степениште док се грејани део дели на две енергетске зоне: пословну у приземљу и првом и другом спрату са 281,88 m² (74,69%) нето грејане површине и стамбену са једним станом у поткровљу и са 95,51 m² (25,31%) нето грејане површине. Зграда заузима 100% површине парцеле.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од полистирена постављеним по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна
конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за постојећу зграду техничког прегледа „Боске“ у Аранђеловцу

Standard

Постојећа енергетска зона намењена услужним делатностима / објекат за технички преглед возила и административне послове (Су+П) налази се у углу улица Букуљска и Пријепољска.

Зграду чине две енергетске зоне: стамбена енергетска зона са једним станом на спрату зграде и енергетска зона намењена услужним делатностима у остатку зграде а која се сама може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чине просторије самог техничког прегледа возила док грејани део се састоји од канцеларија и пријемног дела.

Зграда је изведена у комбинацији система носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом односно од термоизолационих панела оријентисаних претежно ка негрејаном делу зграде. Међуспратна таваница у делу ка другој енергетској зони је лако-монтажна „ферт“ таваница.