Енергетски пасош за нову зграду винарије „ART“ у Крагујевцу

Standard

Нова зграда (П) налази се у Улици Нићифора Новаковића у насељу Грошница у Крагујевцу.

Зграда се не греје у целости. Састојаћи се само из приземља. Ту се налазе два одвојена простора, од којих је један прерада и производња вина, који се не греје, а други део је грејани простор, који садржи: простор за дегустацију, која уједно има и функцију складишта, као и један тоалет и чајну кухињу.

Зграда је изведена као лака монтажна конструкција. Носећу конструкцију чине дрвени стубови са испуном од камене вуне, са слојем полистиренске термоизолације/austrotherm eps af/ преко ОСБ табли, од 10 cm и завршном обрадом од силикатног малтера, са спољашње стране и осб табли и гипс катртонских плоча са унутрашње.

Енергетски пасош за хладњачу у селу Горња Шаторња код Тополе

Standard

Нова управна енергетска зона у оквиру хладњаче за замрзавање, лагер и прераду воћа и поврћа (П) налази се на потесу Раван у селу Горња Шаторња код Тополе.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор у коме се врши прерада воћа и поврћа као и део са коморама за хлађење док грејани део обухвата просторије намењене радницима који опслужују саму хладњачу.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова, затега и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од челичних панела са испуном од ипн-а д=10 cm.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Рудничкој бр. 7 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+3+Т) налази се у Улици Рудничкој, у близини Великог Парка у крагујевачком насељу Ердоглија

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата десет станова распоређених на 5 етажа.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Копаоничка бр. 8 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пс) налази се у Улици Копаоничкој, на североисточној падини брда изнад Алајбеговог потока у крагујевачком насељу „21. октобар“.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата седам станова распоређених на 4 етаже.

снимак термовизијском камером

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за Дом здравља у Тополи

Standard

Постојећа зграда / зграда намењена здравству или социјалној заштити, спратности је (Су+П) налази се у Булевару Вожда Карађорђа у Тополи.

Зграда Дома здравља је део објекта и представља функционалну целину, која је предмет овог извештаја. Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде који се простире испод целокупног приземља, изузимајући дограђене делове. Грејани део обухвата комплетно приземље, без улазних ветробрана.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска 5 cm, са опеком 12 cm и племенитим малтером као завршном обрадом. Зидови који су дограђени су од истих блокова дебљине 20 и 25 cm, са слојем камене минералне вуне дебљине 15 cm и племенитим малтером као завршном обрадом.