Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Рудничкој бр. 7 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+3+Т) налази се у Улици Рудничкој, у близини Великог Парка у крагујевачком насељу Ердоглија

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата десет станова распоређених на 5 етажа.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Копаоничка бр. 8 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пс) налази се у Улици Копаоничкој, на североисточној падини брда изнад Алајбеговог потока у крагујевачком насељу „21. октобар“.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата седам станова распоређених на 4 етаже.

снимак термовизијском камером

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за Дом здравља у Тополи

Standard

Постојећа зграда / зграда намењена здравству или социјалној заштити, спратности је (Су+П) налази се у Булевару Вожда Карађорђа у Тополи.

Зграда Дома здравља је део објекта и представља функционалну целину, која је предмет овог извештаја. Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде који се простире испод целокупног приземља, изузимајући дограђене делове. Грејани део обухвата комплетно приземље, без улазних ветробрана.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска 5 cm, са опеком 12 cm и племенитим малтером као завршном обрадом. Зидови који су дограђени су од истих блокова дебљине 20 и 25 cm, са слојем камене минералне вуне дебљине 15 cm и племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму на потесу Чајетинска чесма на Копаонику

Standard

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум који има и засебан спољашњи улаз. Грејани део чине 3 надземне етаж: приземље, поткровље 1 и поткровље 2. Свака етажа садржи два стана и централно степениште. Станови су сви исте структуре и имају: дневни боравак са кухињом и трпезаријом, једну собу и купатило.

До података о елементима термичког омотача, дошло се на основу посматрања и мерења доступних и видљивих позиција као и на основу изјава инвеститора о материјалима уграђеним у објекат, посебно на местима која нису приступачна. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армиранобетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирена-Austrotherm EPS AF у дебљини од 15 cm и завршном обрадом од бавалита. Са унутрашње стране стављен је слој камене минералне вуне NaturBoard у дебљини од 2 cm. Са бочних страна баџа, постављена су два слоја минералне вуне Унифит 035 у дебљини по 10 cm, као и 12 cm камене минералне вуне NaturBoard. Зидови ка негрејаном простору су исти као и спољашњи, са 15 cm полистирена са спољашње и 2 cm камене минералне вуне са унутрашње стране.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Српских добровољаца бр. 7 у Крагујевцу

Standard

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, са ходником са степеништем и лифтом, док је стамбени простор грејан. Зграда се састоји од 5 надземних етажа, при чему се на свакој налази по један стан. Структура станова је слична, састоје се од : улазног дела са тоалетом и купатилом, кухињом са трпезаријом, дневним боравком и соба. Стан на последњој , четвртој етажи је другачије конципиран у односу на остале.

Информације о елементима термичког омотача зграде су добијени на основу посматрања и мерења на лицу места, позиција које су доступне, као и од стране инвеститора, за позиције и слојеве који се не могу видети. Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда, са испуном зидова од клима блокова дебљине 20 cm. Термоизолација спољашњег зида је полистиренска, аустротерм епс аф дебљине 12 cm. Ка негрејаном ходнику, термоизолација је 10 и 5 cm, преко зидова од армираног бетона и клима блока. Ка постојећем објекту постоји дилатација која је испуњена стиропором дебљине 10 cm, са већ постојећих 8 cm који припадају постојећем објекту.