Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Мирослава Мике Микеровића бр. 2 у Београду

Standard

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+2) налази се у Реснику.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је намењен оставама, као ни централни ходник са степеништем. Грејани део обухвата три етаже: приземље и два спрата. Спратови су типски, исти, сваки од њих има три стана, са: улазом, купатилом, дневним боравком са кухињом и трпезаријом и собом. На парцели на којој се налази зграда нема других објеката.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу пројекта за грађевинску дозволу, изјава пројектанта и фотографија са лица места као и достављених атеста. Зграда је изведена у скелетном систему. Зграда је изведена у скелетном систему платана, стубова и зидова од гитер блока дебљине 20цм. На спољашњим зидовима је постављена полистиренска термоизолација у два слоја 5+7цм. Ка негрејаном сутерену је постављено 10цм термоизолације испод међуспратне ферт конструкције, са 2цм стиродура изнад те плоче. Ка негрејаном ходнику, зидови су од гитер блока са 7цм тероизолације постављене ка ходнику. Ка негрејаном тавану, постављена је минерална вуна са горње стране ферт таванице.

Сваки осми енергетски пасош у Србији урађен је од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Standard

Закључно са данашњим даном, у Централни регистар енергетских пасоша ЦРЕП уписано је 2500 енергетских пасоша. Од тога 302 односно 12,08% од укупног броја урадило је предзеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Енергетски пасош за управну зграду у Ул. Танаска Рајића бб. у Марковцу код Велике Плане

Standard

Нова Пословно-производна зграда (П+1) у оквиру које се налази пословна енергетска зона налази се у Улици Танаска Рајића.

Сама зграда поред пословне енергетске зоне има и енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону за коју још увек није у потпуности одлучено да ли се греје или не. Пословна енергетска зона се састоји из улаза, техничке припреме, чајне кухиње, тоалета у приземљу и хола и књиговодства на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са спољним зидовима од панела са ИПН испуном. Постоји
додатан слој термоизолације од минералне вуне са унутрашње стране ових спољашњих зидова. Међуспратна таваница у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону таванице а у делу ка негрејаном тавану. Зид ка другој функционалној целини је од
гас-бетонских блокова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављене по поду те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 5-7 у Крагујевцу

Standard

Нова Стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Божане Прпић.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата подрум зграде и централни ходнички простор док грејаном делу зграде припада 26 станова распоређених на 4 етаже – од приземља до четвртог (повученог) спрата.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму односно у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по плафону таванице а у делу ка негрејаном подруму односно изнад плоче а у делу равног крова. Зидови ка негрејаним просторима су такође од шупљих блокова и са
слојем термоизолације од минералне вуне.

Енергетски пасош за производну халу „ТЕКНИА КГ“ у Улици Браће Николић бб. у Крагујевцу

Standard

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда налази се у Улици Браће Николић.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: пројекта за извођење, обиласка терена, доступних атеста као и изјава одговорног извођача радова. Зграда је изведена у челичном конструктивном систему са панелима типа ISOFRIGO SENDVIČ PANEL дебљине 10 и 5цм. Термоизолација на равном крову је сендвич, термоизолациони слој стиродура / FIBRANgeo EBP 30, је између два слоја лима са парном браном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са завршним слојем феробетона, без термоизолације. Зидови ка пословном делу су од шупљих блокова са додатком полистиренске термоизолације у дебљини 5цм / FIBRANxps ETICS GF.