Претрага за:

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ПРОСТОРИЈЕ ЗАДРУГЕ СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ „ВИВЕРЕ-ЖИВЕТИ“

Енергетска зона намењена социјалној заштити у оквиру постојеће зграде јавне намене (Су+П) налази се у Улици Копаоничкој бр. 44 у насељу Нова Ердоглија. Сама зграда има двоје корисника па је из тог разлога и подељена на две енергетске зоне. Власници простора и корисници већине простора су чиновници локалне самоуправе односно месне заједнице. Мањи део зграде односно већи део приземља користи Задруга социјална кооператива „Вивере – Живети“ која се бави услугом социјалне заштите – радом са старима, немоћнима и особама са посебним потребама. Сама енергетска зона се састоји из више просторија – мокрог
чвора, канцеларија и главне сале где се извори обука и рад са особама са посебним потребама. Цела зграда је иначе у основи правоугаоног облика са правцем простирања исток/југоисток – запад/северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника односно фасада ка Копаоничкој улици представља део зграде са јужном оријентацијом. Непосредно окружење зграде ка југу и западу чине зграде спратности до П+5. Зграде ка истоку су углавном П+1+Пт док је део ка северу неизграђен односно ту се налази више игралишта. Терен на коме је зграда је у паду ка североистоку а надморска висина је око 211 м. Коси кровови на предметној згради су под нагибом од 20° тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности.

IMG_8854 IMG_8853 IMG_8851

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА КАФАНУ „НАША СТВАР“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

ЕНАРХ ДОО Крагујевац је у априлу 2016. године урадио енергетски пасош за кафану „Наша ствар“ у Великој Плани. Нова пословна зграда – зграда намењена угоститељству (П) се налази у Улици Милоша Великог бр. 177 у близини Железничке станице у Великој Плани. Сама зграда се састоји из улаза, кухиње и дела за госте и грејана је у целости. Зграда је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток -запад по дужој оси основе тог правоугаоника. Непосредно окружење зграде чине куће висине до П+1 као и зграде исте спратности (ка југу). Терен на коме је зграда је у благом паду ка истоку (1.0°) а надморска висина је око 113 м. Коси кровови на предметној згради су под нагибом од 28° тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности. Сам енергетски пасош можете погледати овде.

IMG_8851 20160412_102411_Pano

Енергетски пасош за „Smallville“

ЕНАРХ Д.О.О. Крагујевац је ангажован да уради Енергетске пасоше за зграде у оквир стамбено-пословног комплекса „Smallville“ у Булевару Краљице Марије бр. 54 у крагујевачком насељу Стара радничка колонија. Сам комплекс се састоји из две зграде: Ламеле „А“ и Ламеле „Б“ повезане подземном етажом – гаражом. Ламеле је могуће дефинисати као „енергетске зоне“ у оквиру стамбено-пословног комплекса „Smallville“ али су овом приликом оне ипак дефинисане као „зграде“ зато што се саме ламеле визуелно перципирају као засебне слободностојеће зграда на платоу за који се тек детаљнијим загледањем установи да је гаража која функционално повезује ове две зграде.
Зграде су у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток/југоисток –
запад/северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

IMG_8857 IMG_8853

Непосредно окружење зграда чине од неизграђених парцела и парцела са кућама висине П+1+Пт до зграде нешто ниже спратности (ка југу) и зграде исте спратности (ка северу). Терен на коме је зграда је у благом паду ка истоку (1.2°) а надморска висина је око 212 м. Коси кровови на предметним зградама су под нагибом од 6° тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности.

IMG_8856 IMG_8855

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и носећим зидовима од шупљих блокова. Ови зидови су у делу ка спољашњем простору облагани минералном вуном. Зграде у свом највећем делу имају вентилисану фасаду са етернит плочама као завршном обрадом али постоје делови фасаде који су невентилисани и са фасадним малтером као завршном обрадом. Ови мањи делови имају експандирани полистирен као термоизолацију. Зидови ка унутрашњем негрејаном степеништу су облагани минералном вуном а завршна обрада је малтер на рабиц мрежи.
Међуспратна таваница је армирано-бетонска. У таванском делу односно испод кровних равни, термоизолација је ређана по поду тавана и у питању је минерална вуна. Делови међуспратне таванице у контакту са спољашњим ваздухом односно изнад пасажа облагани су на сличан начин као и вентилисани део фасаде – минерална вуна са етернит плочама као завршном обрадом. Подови у контакту са негрејаним ваздухом гараже такође су облагане минералном вуном у делу ка гаражи стим што је ту завршна обрада малтер на рабиц мрежи.

IMG_8859 IMG_8858

Сва спољашња прозорска и балконска столарија на становима је од петокоморних пвц профила са двоструким стаклом 4-12-4 док су профили на пословном простору зграде алуминијумски са идентичним стаклом. Улазна врата за станове су метална, обложена медијапаном и са испуном од минералне вуне.

qrcode адреса пасоша за Ламелу „А“