Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду са више станова у Ул. Милутина Марковића бр. 4 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+4) налази се у Улици Милутина Марковића, у строгом центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део обухвата стамбену енергетску зону са више и две енергетске зоне намењене трговини. Како обе ове зоне заузимају по 5,5% од укупне нето грејане површине, ради се један енергетски пасош за целу зграду. Непосредно окружење зграде је неизграђено само у правцу југозапада док су у правцу истока и запада зграде спратности као и предметна зграда, ка југу је солитер док су ка северу претежно приземне зграде. На парцелама поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.1° а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 и 25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно ХПЛ компактним плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза односно ка негрејаном подруму.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму у Ул. Стефана Првовенчаног бр. 79 на Копаонику

Нова зграда намењена туризму и угоститељству састоји се од 4 ламеле. Налази се на Копаонику, у Улици Стефана Првовенчаног. У питању је зграда које је топлом везом спојена са суседним објектом-ламелом 9. Зграда у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрумске просторије у све 4 ламеле, које су намењене паркирању возила. Грејани део су апартмани са централним ходницима, распоређени на осталим етажама и део малопродаје, који се налази на приземљу ламеле 12А. Површина друге намене (намењена трговини и услужним делатностима) је мања од 10% укупне грејане површине зграде,тако није потребно издвојити је као засебну енергетску зону. Поред предметне зграде на парцели постоји још апартманских објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде претежно сличне спратности са западне стране и нешто мање спратности са источне стране. Терен на коме је зграда налази се у већем паду ка северозападу а надморска висина је око 1380 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибима од: 68°, 45°, 37° и 50°, са падом на више вода од којих највеће површине кровних равни имају претежно југоисточну и северозападну оријентацију тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему греда и стубова. Темељ је пуна аб плоча, а зидови су испуњени шупљим блоковима на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и платнима. Термоизолација спољашњих зидова је полистиренска типа „Фима“ дебљине 15цм а завршна обрада је племенити малтер. Баџе су изведене као монтажне, од дрвене конструкције, са испуном минералном вуном у дебљини 10цм и додатним слојем полистирена. У делу топле везе ка суседном
објекту, зид је такође монтажни. Раван кров се налази изнад малопродаје, где је међуспратна конструкција стироферт, термоизолација је стиродур изнад плоче, са испуном спуштеног плафона минералном вуном са унутрашње стране. Завршна обрада равног крова је хидроизолација. Кровна конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је стироферт са слојем стиропора испод те плоче. Међуспратна конструкција ка тавану, испод негрејаног простора је стироферт у једном делу, са слојем минералне вуне и одговарајућим фолијама, а у већем делу је монтажна, дрвена са испуном од минералне вуне, покривена г.к.плочама у делу грејаног простора. Зидови ка негрејаном простору су претежно монтажни, дрвене конструкције са испуном минералном вуном. Зид у тлу је армирано бетонски са
стиродуром и хидроизолацијом .