Претрага за:

Енергетски пасош за Кафе „Соба“ у Рачи

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду намењену угоститељству – Кафе „Соба“ у Рачи. Кафе се налази у Карађорђевој улици у центру Раче, непосредно уз зграду Поште. Према „Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда све постојеће које се реконструишу морају да након реконструкције да повећају свој енергетски разред минимум за један разред.

Зграда у којој се налази „Соба“ грађена је крајем 30.-их година прошлог века и енергетски преглед је показао да је пре реконструкције зграда била у „Г“ енергетском разреду а да је након замене столарије и уградње слоја од 10 cm полистирена по спољашњим зидовима зграде енергетски разред повећан на „Е“ што није неуобичајено јер се ради о енергетској зони мале нето грејане површине – око 65 m2.

 

Енергетски пасоши за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је у оквиру програма за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе Министарства рударства и енергетике урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу. Средства су добијена на основу предходно урађене пројектне документације и студије коју је такође урадио Енарх д.о.о.

Енергетски пасош за функционалну јединицу намењену трговини у оквиру стамбено-пословне зграде у Улици Сурдуличких мученика бр. 140 у Сурдулици

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову енергетску зону намењену трговини у оквиру стамбено-пословне зграде (П+1) која се налази у Улици Сурдуличких мученика у Сурдулици. Сама зграда се греје у целости стим што постоје две енергетске зоне – стамбена са једним станом (на спрату) и енергетска зона намењена трговини (у приземљу зграде).

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљена је минерална вуна а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница између приземља и спрата је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm са слојем минералне вуне изнад таваце у финкцији звучне и термичке изолације. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана и са фолијом. Завршна обрада крова је цреп. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена односно минералне вуне постављене изнад те плоче. Сам пасош можете погледати овде.

Енергетски пасоши за Стамбене зграде са више станова у Рудничкој улици у Лазаревцу

Предузеће Енарх д.о.о је у оквиру програма „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији – стамбено збрињавање 16 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај у поплавама у Лазаревцу“ oрганизованог од стране добротворне организације протестантских цркава Швајцарске – „ХЕКС-ЕПЕР“ урадило Сертификате о енергетским својствима зграда обухваћених тим пројектом. Зграде се налазе у насељу Шопић код Лазаревца и у питању су 4 породичне стамбене зграде које су већином са 3 и 4 стамбене јединице.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљен је полистирен. Међуспратне таванице су полумонтажне ситноребрасте типа „ферт“ д=20 цм. Кровна конструкција је класична дрвена са термоизолацијом постављеном у делу кровних равни. Завршна обрада крова је цреп. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

Прозорска столарија је од пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Спољашња врата су метална са термоизолационом испуном.