Претрага за:

Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду социјалног становања у Ул. Велимира Стевановића бб. у Крагујевцу

ЕНАРХ Д.О.О. је урадио Енергетски пасош за нови Вишепородични стамбени објекат социјалног становања (П+3) – Стамбена зграда са више станова која се налази у насељу Бресница у Велимира Стевановића бб.. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања приближно север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Саму зграду чини  грејани и негрејани део. Грејаном делу у оквиру термичког омотача припада 26 станова и једна заједничка просторија у приземљу зграде. Негрејани део зграде, који је такође у оквиру термичког омотача, чине ходнички односно степенишни простор и оставе које се налазе у приземљу зграде. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објеката. Непосредно окружење представљају зграде ниже спратности – до П+1+Пк. Терен на коме је зграда је у паду ка истоку односно ка Бресничком потоку и тај пад је 6° а надморска висина је око 182м. На равном крову могућа је уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

IMG_8859 IMG_8858 IMG_8853

Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду у Ул. доктора Будимировића бр. 34 у Аранђеловцу

Нова Вишепородична стамбена зграда (П+3+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у Аранђеловцу, у Улици доктора Будимировића бр. 34. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања југ/југозапад – север/североисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Саму зграду чини седам стамбених јединица, које се састоје из дневне и спаваће собе, кухиње, купатила и ходника. Осим станова ту је и ходник са степеништем и лифтом. Сви ови делови зграде се налазе у оквиру термичког омотача.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Сви делови термичког омотача – зидови, кров, међуспратна таваница ка тавану као и под у тлу облагани су полистиреном. Међуспратна таваница је ситноребраста конструкција типа ферт. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски.

qrcode IMG_8855

Израда Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације

Почетком фебруара 2016. године Енарх доо Крагујевац је учествовао у 12 основних школа „Станислав Сремчевић“ и „Милоје Симовић“ као и средње Економске школе у Крагујевцу. У питању је била реконструкција мокрих чворова и енергетска санација школа која се огледала у замени комплетне спољне столарије.

Реконструкција мокрих чворова би обухватила замену дотрајале водоводне као и инсталација санитарне и фекалне канализације, замену подних и зидних плочица, столарије и опреме а све у складу са савременим нормативима и стандардима.

Што се тиче замене спољне столарије, ради уштеде предвиђено је да она буде савремена, квалитетна шестокоморна ПВЦ столарија са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.

У оквиру Идејних пројеката ових школа урађени су и Елаборати енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих стања тако да је на примеру ОШ „Милоје Симовић“ из Драгобраће показано да би заменом целокупне спољне столарије могло да се на годишњем нивоу уштеди и до 55% потребне топлотне енергије односно зграда би из неког садашњег „Ф“ енергетског разреда прешла у „Д“. Даљом анализом је показано да би се оваквом уштедом уложени новац у замену спољне столарије вратио за 12 година кроз мањи рачун за топлотну енергију.

16 15 14 13 12 11 06 05 04 03 02 01