Претрага за:

Енергетски пасоши за стамбене зграде са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 8 и 8Б у Младеновцу

Нове стамбене зграде са више станова (Су+П+2+Пк) налазе се у Улици Владимира Ћоровића, на путу ка насељу Младеновац село. У питању су зграде у прекинутом низу које су у основи неправилног а приближно правоугаоног облика.

.

.

Зграде се греју у целости. Непосредно окружење зграда је у највећем делу изграђено а чине га зграде претежно исте спратности као и предметне зграде у правцу истока и севера док се у правцу југа и запада налазе приземне зграде. На парцели поред предметних зграда постоје и друге зграде. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка југоистоку 2.2° а надморска висина је око 169 m. Кров на предметним зградама је кос, под благим нагибом од 11° и са падом на једну воду претежно јужне оријентације тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за управну зграду на потесу Криваја бб. у Баточини

Нова зграда-управна или пословна зграда (П+1) налази се на потесу Криваја у Баточини. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад-југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је производни простор, док је грејани управни део зграде, распоређен на две етаже-приземље и спрат. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем са западне стране где се налази производна хала. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 108 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 7° и са падом на две воде приближно источне и западне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава инвеститора, извођача и
обиласком доступних позиција на лицу места. Зграда је изведена у скелетном систему са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијоми и панелом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног изнад те плоче и слојевима подног грејања. Ка негрејаном простору-хали, тидови су од клима блокова са каменом вуном.

Енергетски пасош за енергетску зону намењену трговини у оквиру пословно-трговачке зграде „ФК10“ у Ул. Краља Петра Првог бр. 16 у Крагујевцу

Постојећа пословно-трговачка зграда ФК10 (По+П+3+Пк) у оквиру које је енергетска зона намењена трговини налази налази се у Улици Краља Петра Првог, у строгом центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на две енергетске зоне: пословну енергетску зону која се налази на трећем и четвртом спрату зграде и до које се долази засебним степеништем и где се иначе налази ЈП „Урбанизам“ Крагујевац и енергетску зону намењену трговини односно тржни центар „ФК 10“ који се просторе од подрума до другог спрата. Ова енергетска зона има и свој негрејани део – склониште у подруму зграде и део за пријем робе у приземљу. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде различите спратности – од П+2 до П+10. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка североистоку 2.4° а надморска висина је око 176 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом и са падом на четири воде тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне накнадно постављане са унутрашње стране спољашњих зидова. Међуспратна таваница је армирано-бетонска ИМС. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.