Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Гушића бр. 19 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+6+Пс) налази се у Улици Милована Гушића. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је гаража у подруму зграде док грејаном делу припада 43 стана распоређена на 8 етажа, ходничи простор и локал у приземљу зграде чија је нето грејана површина занемарљиво мала у односу на укупну нето грејану површину тако да се тај простор прорачунава заједно са стамбеним. Непосредно окружење у правцу севера и запада чине вишеспратнице док су у правцу југа и истока то зграде ниже спратности. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 2.6° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом <15° тако да се може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровне конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за нову зграду друге намене која користи енергију – Индустријску зграду у Ул. Саше Васиљевића бб. у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П) налази се у Улици Саше Васиљевића, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је једна просторија-радионица. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде спратности претежно П до П+1. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу а надморска висина је око 230 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 15% и са падом на две воде са северозападном и југоисточном оријентацијом, тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

Зграда је изведена у скелетном систему челичних стубова и греда са испуном зидова од панела дебљине 12cm. Кров је кос, конструкција је од челичних греда, преко којих је високопрофилисани тр лим са термоизолацијом од камене вуне и завршном облогом хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем подног грејања испод те плоче.

Енергетски пасоши за нову пословно стамбену зграда у Ул. Цара Лазара бр. 7 у Крагујевцу

Нова пословно стамбена зграда (По+П+3+Пс) налази се у Улици Цара Лазара, у самом центру града. Зграда је у основи правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Нова зграда је подељена на две енергетске зоне. Једна је стамбена енергетске зона са више станова а друга је пословна енергетска зона. С обзиром да је нето грејана површина стамбеног дела већа од 10% укупне нето површине објекта, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда урађени су посебна сертификата – енергетске пасоша. Непосредно окружење зграде је у изграђено. Терен на коме је зграда налази је у паду ка југоистоку а надморска висина је око 190 m. Кров на предметној згради је раван и 15° тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољашњих зидова је од полистирена и делимично камене вуне, којом су прављени термички прекиди. Завршна обрада је племенити малтер са декорацијом на мањим површинама. Међуспратна таваница у делу ка другој намени је аб плоча са слојем азмафона и слојевима подног грејања. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са стиропором са доње стране те плоче. Зидови ка негрејаном простору су од клима блока са полистиреном и аб са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Кров је раван, конструкција је аб плоча са стиродуром и завршном обрадом хидроизолацијом и керамиком у делу тераса.

.

bsh

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Драгољуба Миловановића Бене бр. 127 у Крагујевцу

Нова зграда са два или више станова (П+2+Пс) налази се у насељу Ердоглија, у Крагујевцу. Сама
зграда je у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део обухвата централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део обухвата станове, који су распоређени на 4 етаже: приземље, два спрата и повучени спрат. Станови садрже: улазни део са гардеробом, купатило, тоалет, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама мање спратности. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка истоку а надморска висина је око 210 m. Кров на предметној згради је раван, тако да ће моћи да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца и укрућењима од бетонских платана. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна аб
плоча са слојем изолације од полистирена постављене испод пода те таванице. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са полистиреном испод те плоче. Зид ка негрејаном простору је од клима блока са каменом вуном и завршном обрадом племенитим малтером. Кров је раван са термоизолацијом од полистирена и завршном обрадом хидроизолацијом/ керамичким плочицама. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура изнад плоче .