Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Цетињској улици бр. 1 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова која се налази у крагујевачком насељу Ердоглија.

Зграда се греје у целости, сем подрумског дела (који има функцију гараже) и централног ходника.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је камена вуна FRONTROCK MAX E и бавалит као завршна обрада.

Енергетски пасоши за зграде у оквиру фарме за узгој пилића у Милошевцу код Велике Плане

Предузеће Енарх д.о.о урадило je Сертификатe о енергетским својствима зградa за пет зграда у оквиру фарме за узгој пилића у западном делу села Милошевац, у близини Цариградског пута, општина Велика Плана. У питању су управна зграда и четири зграде за узгој пилића.