Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Милана IV бр. 48 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословнa вишепородичнa зградa (Пo+П+Г+5) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се на у углу Улице Краља Милана IV и Далматинске, у ширем центру града.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму и степенишни простор док грејани део зграде чине две енергетске зоне: енергетска зона намењена пословању (у приземљу и на галерији зграде) и стамбена енергетска зона са више станова у остатку зграде. Стамбена енергетска зона са више станова чини мање од 90% укупне нето грејане површине зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне. Међуспратна таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за постојећу управну зграду у Ул. 19. октобар бб. у Крагујевцу

Зграда је део функционалне целине која је дограђена уз постојећи магацински простор.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је постојећи магацин. Предметна функционална јединица је грејана, сем таванског простора. Садржи приземље и спрат. На приземљу је производни део, док су на спрату канцеларије и тоалети са тушевима, трпезарија за раднике и комуникација.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је аб плоча и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу изнад приземља и са комбинацијом стиропора и камене вуне у делу изнад спрата. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Ка негрејаном делу магацина, зидови су дупли, од шупљих блокова зиданих на 25цм и дилатацијом испуњеном стиропором. У нефејаном делу, на зидове је наслоњена минусна комора.

Енергетски пасош за нову управну зграду на Крћевачком путу бб. у Врбици код Аранђеловца

Нова управна енергетска зона у оквиру пословно-производне зграде (П+1+Пк) налази се на Крћевачком путу, западно од фабрике „Књаз Милош“.

.

.

Енергетска зона (Анекс зграде) се греје у целости a чини је канцеларије, ходници, мокри чворови, гардеробе, трпезарија, чајна кухиња и степеништа.

.

.

Зграда (Анекс) je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је постављена метална потконстукција на коју су монтиране гипс-картонске плоче. Кровна конструкција је од челичних профила и са панелима као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

.