Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Бранислава Нушића бр. 8 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Бранислава Нушића, у близини Великог Парка.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор док грејаном делу припада 20 станова распоређених на 5 спратова.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом у највећем односно влакнастих дрвених плоча у мањем делу. Међуспратна таваница је ка негрејаном тавану односно подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

Идејни пројекти реконструкције мокрих чворова и замене фасадне столарије

Током месеца децембра, предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је идејни пројекат замене фасадне столарије на ОШ „Милоје Симовић“ у Ул. Стевана Синђелића бр. 74 у селу Драгобраће код Крагујевца као и идејни пројекат санације мокрих чворова у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Ул. Чегарској бр. 3 у Крагујевцу.