Претрага за:

Елаборат енергетске ефикасности за зграду Машинско-електротехничке школе „Драгослав Ђорђевић Гоша“у Смедеревској Паланци

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Елаборат енергетске ефикасности у оквиру пројекта реконструкције Машинско-електротехничке школе „Драгослав Ђорђевић Гоша“у Смедеревској Паланци. Зграда се налази у Улици Индустријској, у јужном делу града непосредно уз реку Кубршницу.

Реконструкција школе би у највећој мери подразумевала енергетску санацију зграде што подразумева да неће доћи до промене корисне површине грејаног дела зграде која ће и даље бити 4452,79 m².

Зидови ка спољашњости ће се обложити слојем термоизолације од камене вуне, као и кровне равни и равни кровови. Предвиђена је и уградња слоја термоизолације и у подове приземља зграде. Предвиђена је замена и комплетне грађевинске столарије која ће се радити од шестокоморних пвц односно алуминијумских профила. Стакла ће бити двострука нискоемисиона.

Енергетски пасоши за више зграда у општини Кнић

Предузеће Енарх д.о.о је након добијене јавне набавке урадило више Сертификата о енергетским својствима зграда у општини Кнић. У питању су зграде намењене здравству и образовању које су након реконструкције све упале у „Ц“ енергетски разред.

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Главна зграда
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Диспанзер за жене и децу
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Здравствена станица Гружа
ОШ „Вук Караџић“ у Книћу – Главни објекат

ОШ „Вук Караџић“ у Книћу – Помоћни објекат

Енергетски пасош за зграду намењену туризму на Копаонику

Предузеће Енарх д.о.о је урадило јо један Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењеу туризму на Копаонику.

Зграду чине апартмани, распоређени по приземљу и поткровљу. Апартмани и ходник су грејани и заједно са степенишним простором ка подруму, чине један термички омотач.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од клима блока на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебњини 15цм а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт конструкција са слојем термоизолације изнад таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са заштитном фолијом. Кровни покривач је шиндра.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Ловћенској бр. 4 у Крагујевцу

Нова Стамбена зграда са више станова (По+П+2) налази се у ширем центру града.

Зграда се не греје у целости. Подрум је намењен паркирању и не припада грејаној зони. Остале етаже су намењене становању.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 10 cm а завршна обрада тих зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт, са термизолацијом од 12 cm у обостраној фолији, а ка подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације за подно грејање изнад плоче и 10 cm стиропора испод те плоче. Зид на диатацији је сендвич зид са комбинацијом клима блокова и армираног бетона и два слоја полистиренске термоизолације у дебљини 10 и 12 cm. У делу равног крова-терасе изнад грејанг простора, постављено је 5 cm стиродура са горње стране и 20 cm испод таванице.