Претрага за:

Енергетски пасош за постојећу енергетску зону намењену угоститељству у Ул. Стефана Немање бр. 122 у Врбици код Аранђеловца

Постојећа стамбено-пословна зграда у оквиру које се налази енергетска зона намењена угоститељству (По+Су+П) налази се у Улици Стефана Немање, на улазу у Аранђеловац из правца севера. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда се може поделити у више енергетских зона а предмет овог извештаја је енергетска зона намењена угоститељству. Сама зона се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део обухвата кухињу ресторана која заузима сутерен односно простор за ручавање и славља који обухвата приземље зграде. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Непосредно окружење је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налазе зграде спратности од П до П+Пт. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 10.2° а надморска висина је око 336 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 15° и са падом на четири воде тако да се може само делимично искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне постављане са унутрашње стране и са гипс-картонском плочом малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по поду те таванице у делу ка тавану.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милоша Обилића бр. 6 у Свилајнцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (По+П+1) налази се у Улици Милоша Обилића, у
ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно
правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, где се налазе гаражна места. Грејани део садржи станове и централни ходник, распоређене на три етаже-подрум, приземље и спрат. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде сличне спратности. Терен на коме је зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 100 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 22° и са падом на више вода, тако да неке кровне равни имају повољну оријентацију која може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 и 20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација је камена вуна и графитни стиропор, са завршном обрадом племенитим малтером и опеком. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је ферт са слојем стиропора испод те таванице као и слојевима подног грејања. Зид у тлу је бетонски са слојем стиродура.

.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Светозара Марковића бр. 71 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда (По+П+4+Г) у оквиру које се налази енергетска зона намењена трговини налази се на углу улице Светозара Марковића и Боре Станковића, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада подрумски простор у коме је смештена гаража. Грејани део чине две енергетске зоне – стамбена енергетска зона са више станова и енергетска зона намењена трговини. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других објеката a сама зграда биће означена као објекат бр. 4 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности до П+5 у правцу запада и југа односно до П+1 у правцу истока и севера. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југу 0.8° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по плафону те плоче у делу ка негрејаном подруму односно по поду у делу ка стамбеном делу.

.