Претрага за:

Енергетски пасош за зграду друге намене која користи енергију – складиште у Свилајнцу

Нови пословни објекат са магацином – зграда друге намене која користи енергију – складиште (П+Г дел.) налази се у Улици Стевана Синђелића, на излазу из Свилајнца ка Жабарима.

Зграда се греје у целости a чини је у мањем делу пословни простор са канцеларијама, оставама, чајном кухињом и мокрим чворовима у анексу хале и у већем делу зграде складишни простор.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела са испуном од полиуретана д=5 cm. У зони спољних зидова у делу ка унутрашњем простору постаљена је додатна термоизолација од минералне вуне и са гипс-картонским плочама као завршним слојем. Кровна конструкција је од челичних решеткастих носача са панелима са полиуретанском испуном и који имају пластифицирани лим као завршну обраду. Под у тлу је пуна армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду су такође од пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.

Енергетски пасош за објекат „Лидла“ у Крагујевцу

Нова зграда за трговину на велико и мало компаније „Лидл“ (П+П дел.)
налази се у Улици Саве Ковачевића, у близини тржног центра „Рода“.

Зграда се греје у скоро у целости. Негрејани део је само простор ТК коморе у приземљу, у централном делу зграде. Све остале просторије се налазе у оквиру термичког омотача и као такве, спадају у грејани простор. Приземље је функционално подељено на три целине: простор намењен купцима, службени део са складиштима и достава. На галерији зграде налазе се службене и техничке просторије: просторија за запослене, канцеларија запослених, свлачионице, тоалети за запослене, техничке просторије и тераса.

Зграда je изведена као префабрикована бетонска скелетна у комбинацији са бетоном ливеним на лицу места. Испуна спољашњих зидова је од клима блокова зиданих на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду у службеном делу су метална са термоизолационом испуном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.

Енергетски пасош за зграду Основне школе „Дуде Јовић“ у Жабарима

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима. Зграда има 2391,00 m² корисне површине грејаног дела зграде и 11505,76 m³ укупне запремине грејаног дела зграде.

Зграда се греје у целости. У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има 16 учионица, 12 кабинета, зборницу, канцеларијe, мокре чворове, оставе, кухињу, вишенаменски хол, котларницу и ходнике.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности су трослојне таролит комби-плоче са полистиренским језгром а завршна обрада ових зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „TM-3“. Изнад ове таванице постављене су таролит плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без заштитне фолије. Кровни покривач је профилисани трапезни лим. Под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом као и помоћна улазна врата у зграду. У једном мањем делу, у оквиру улаза грађевинска столарија је од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом, каква су уједно и улазна врата главних улаза у школу.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.

 

Енергетски пасош за зграду Основне школе „Дуде Јовић“ у селу Брзоходе

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Дуде Јовић“ у селу Брзоходе код Жабара. Постојећа зграда намењена образовању (П) налази се у делу села које се зове Горња Мала.

Зграда се греје у целости. У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има пет учионица, три кабинета, канцеларију, мокри чвор и ходник.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зиданих на д=45 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је „каратаван“. Изнад ове таванице постављена је термоизолација од плоча камене вуне. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. У једном мањем делу, у мокром чвору, грађевинска столаарија је дрвена са двоструким стаклима. Улазна врата у зграду су такође од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.