Претрага за:

Енергетски пасош за постојећу пословно-стамбену зграду у Ул. Владимира Перића Валтера бр. 98 Г у Пријепољу

Постојећа пословно стамбена зграда (По+П+2+Пк) у оквиру које је пословна енергетска зона налази се у Улици Владимира Перића Валтера, југозападно од центра града.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум и заједничко степениште док се грејани део дели на две енергетске зоне: пословну у приземљу и првом и другом спрату са 281,88 m² (74,69%) нето грејане површине и стамбену са једним станом у поткровљу и са 95,51 m² (25,31%) нето грејане површине. Зграда заузима 100% површине парцеле.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од полистирена постављеним по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна
конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за постојећу зграду техничког прегледа „Боске“ у Аранђеловцу

Постојећа енергетска зона намењена услужним делатностима / објекат за технички преглед возила и административне послове (Су+П) налази се у углу улица Букуљска и Пријепољска.

Зграду чине две енергетске зоне: стамбена енергетска зона са једним станом на спрату зграде и енергетска зона намењена услужним делатностима у остатку зграде а која се сама може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чине просторије самог техничког прегледа возила док грејани део се састоји од канцеларија и пријемног дела.

Зграда је изведена у комбинацији система носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом односно од термоизолационих панела оријентисаних претежно ка негрејаном делу зграде. Међуспратна таваница у делу ка другој енергетској зони је лако-монтажна „ферт“ таваница.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Драгољуба Миловановића Бене бр. 30 у Крагујевцу

Нова зграда са два или више станова је спратности По+П+3 се налази у Улици Драгољуба Миловановића Бене, у центру Крагујевца.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Грејани део су станови који су распоређени на три нивоа : приземље и три спрата. На сваком спрату се налазе по два стана, који су сличне структуре, а садрже: ходник, кухињу, дневни боравак са трпезаријом, дегажман, купатило и собе.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 и 20 cm и бетона одговарајућих димензија. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Ка отвореном пролазу, међуспратна конструкција је ЛМТ, са полистиренском термоизолацијом испод те конструкције. Конструкција равног крова је ЛМТ, са термоизолацијом изнад те
таванице. На равном крову се налази стиродур, различитих дебљина, са финалном обрадом керамичким плочицама као и хидроизолацијом. Под у тлу је армирано бетонска плоча са слојем стиродура изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Шумадијској бр. 2 Б у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Шумадијској.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Зграда се састоји од приземља, два спрата и поткровља. На свакој етажи се налази по три стана, који су сличне структуре.
Састоје се од: улазног дела са ходником, купатила, кухиње са трпезаријом и дневним боравком и соба. Поред предметне зграде, на парцели се налази и зграда која је дилатационо одвојена од предметне и која је исте спратности.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу достављеног пројекта за извођење, и обиласка позиција на терену, где је то било доступно. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Ка суседном објекту се налази дилатација, која има термоизолациону испуну. Кровна конструкција је класична, дрвена, са минералном вуном преко рогова. Међуспратна конструкција ка отвореном пролазу је ферт са термоизолацијом испод те конструкције. Ка негрејаном простоу, ка централном ходнику, зидови су од блока 20цм и са термоизолацијом преко њих. Под у тлу је
армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Сретена Ломића бр. 5 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у Улици Сретена Ломића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на шест етажа, од тога у сутерену два, на приземљу три, првом и другом спрату по два и на поткровљу три. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава одговорних инжењера. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче. Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20цм са полистиренском термоизолацијом.