Претрага за:

Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 56 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 56 у Великој Плани. У питању је Нови вишепородични стамбени објекат (П+4). Зграда се греје у целости а чине је 15 стамбених јединица са припадајућим ходницима, степеништем и техничким просторијама које се налазе у подруму зграде. Подрум зграде се налази само делимично испод приземља односно само у зони степеништа и ходника.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од експандираног полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лако монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од минералне вуне постављена је изнад међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Енергетски пасош за Стамбено-пословну зграду у Улици Кнеза Милоша бр. 193 у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбено-пословну зграду у Улици Кнеза Милоша бр. 193 у Аранђеловцу. Зграда се може поделити на пословни и стамбени део. Како пословни део заузима 9,75% укупне нето грејане површине, енергетски пасош је рађен за целу зграду а зграда је означена као стамбена зграда са више станова.

 

Енергетски пасош за Ауто центар „Tehno Car“ у Улици Кнеза Александра бр. 155 Б у Горњем Милановцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењену услужним делатностима Ауто центар „Tehno Car“ у Улици Кнеза Александра бр. 155 Б у Горњем Милановцу. Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада простор са линијом за технички преглед возила као и простор за механички радионицу са припадајућим просторијама. Грејаном делу – део за који је и урађен енергетски пасош – припада хол за странке са припадајућим просторијама (на фотографијама).