Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Браће Баџак бб. у Младеновцу

Нова зграда намењена трговини и услужним делатностима (Су+П) налази се у Улици Браће Баџак у Младеновцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи у облику ћириличног слова „Г“.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је локали распоређени на две етаже-сутерен и приземље. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још један тржни центар са југозападне стране. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југоистока а надморска висина је око 150 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена од АБ стубова и греда са испуном спољашњих зидова термо панелом дебљине 15цм. У делу сутерена, у техничком блоку, зидови су од гитер блока са термоизолацијом од стиропора. Зидови у тлу су од армираног бетона дебљина 25 и 40цм са стиродуром. Кров је раван, конструкција је од армирано бетонских ошупљених префабрикованих елемената, са монолитним слојем, хидроизолацијом и стиродуром у делу који се користи за пркиранје возила, док је изнад локала термоизолација од камене вуне преко ребрастог лима и завршна обрада термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од стиропора у танкој траци поред спољашњих отвора.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 28 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов.4.) налази се у Улици Божане Прпић у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрум намењен гаражирању возила и централни ходник са комуникацијом. Грејани део су станови, којих има укупно 33 и распоређени су на 5 етажа: приземље, три спрата и повучени четврти спрат. Структура станова је разноврсна. Непосредно окружење зграде је изграђено а чине га зграде претежно сличне спратности као и нижи породични стамбени објекти. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка североистоку а надморска висина је око 201 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 4° и са падом на једну воду претежно југозападне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је пуна аб плоча са слојевима подног грејања на свим етажама, сем у приземљу, као и термоизолацијом од камене вуне постављене испод плоче у делу ка негрејаном подруму. Међуспратна конструкција ка негрејаном тавану је стироферт-амк таваница, са слојем минералне вуне, парне бране и паропропусне фолије. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока дебљине 20цм са каменом вуном.

Енергетски пасош за постојећу зграду радионице за производњу целофанских кесан у Ул. Горњомилановачкој бр. 482 у селу Драча код Крагујевца

Постојећа зграда радионице за производњу целофанских кеса/ зграде друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Горњомилановачкој, на излазу из села у правцу Прекопече. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је 2 ходника, 2 котларнице, канцеларија, чајна кухиња, соба за издавање робе, гардероба и радионица у нивоу приземља и предпростор, 2 канцеларије и 2 тоалета на спрату. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као посебан део бр. 2 на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југозапада 4.6° а надморска висина је око 447 m. Кров на предметној згради је кос вагонског типа, у мањем делу и раван тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему два конструктивна склопа – скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих сендвич панела. Термоизолација зидова ка спољашњости у зиданом делу је од полистирена и са племенитим малтером односно керамичким плочицама као завршном брадом. Кровна конструкција је челична кровна решетка и са лимом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

Енергетски пасош за нови производно-складишни објекат у Ул. Браће Николића бр. 4 у Крагујевцу

Нови производно-складишни објекат – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зградастамбена зграда са једним станом (П+2) налази се у Улици Браће Николића, на улазу у град из правца ауто-пута Београд-Ниш. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно квадратног облика.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је простори складишта, производње и административног дела. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налазе зграде исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде постоје и друге зграде а предметна зграда је означена као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 164 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од челичних сендвич-панела са испуном од минералне вуне. Кровна конструкција је армирано-бетонска и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од минералне вуне и пвц кровне мембране као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.