Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Његошевој бр. 12 у Младеновцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (Су1+Су2+П+2+Пк) налази се у Улици Његошевој у Младеновцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је централни ходник зграде, грејани део заузима станове који су распоређени на 5 етажа. Станови су различитих површина, сличне структуре, садрже: улаз, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

.

.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу изјаве инвестиртора, доступних атеста и делимично прегледом објекта на лицу места, позиција које су биле доступне. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Унутрашња страна зидова је премазано термопремазом. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је ферт са полистиренском термоизолацијом са доње стране плоче. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону а у делу ка негрејаном ходнику. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зидови ка негрејаном ходнику су од шупљих блокова са полистиренском термоизолацијом.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Михаила Миловановића бр. 74Д у Младеновцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк1+Пк2) налази се у Улици Михаила Миловановића у Младеновцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је централни ходник зграде, грејани део заузима станове који су распоређени на 6 етажа. Станови су различитих површина, сличне структуре, садрже: улаз, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

.

.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу изјаве инвестиртора, доступних атеста и делимично прегледом објекта на лицу места, позиција које су биле доступне. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је ферт са полистиренском термоизолацијом са доње стране плоче. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону а у делу ка негрејаном ходнику. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зидови ка негрејаном ходнику су од шупљих блокова са полистиренском термоизолацијом.

Енергетски пасош за нову производну халу са анексом пословања у Ул. Кнеза Милоша бр. 87 у Дубљу код Свилајнца

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Кнеза Милоша у Дубљу код Свилајнца.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи халу и анексни део са канцеларијама. Хала се налази у приземном делу и садржи: простор саме хале, простор за обуку радника, дигестор, предпростор, просторије за прву помоћ, тоалет, лабораторију и магацине. У приземном делу је такође и анексни део са: ходником, свлачионицама, тоалетима, кухињом и пратећим садржајем и помоћном просторијом. На спрату се налазе канцеларије, тоалети и сала за састанке.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава одговорног извођача радова, достављених атеста као и прегледа доступних позиција објекта на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm и зидних панела дебљине 10cm. Термоизолација зидова ка спољашности дела зиданог гитер блоком је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Конструкција равног крова је у делу анекса типа ферт, а у делу хале сендвич, са термоизолацијом од стиродура и завршном обрадом хидроизолационом менраном. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче само у делу анекса и без термоизолације у хали.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Стефана Немање бр. 11 у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (П+3+Пк) налази се на раскрсници улица Стефана Немање и Јанка Катића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата како оставе и гаражу у подруму тако и таван изнад дела поткровља зграде. Грејани део обухвата остале етаже на којима се налазе станови и заједнички степенишни односно ходнички простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча и са термоизолацијом од полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно изнад негрејаног подрума. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.