Претрага за:

Енергетски пасош за производну халу „Сименс Авенио“ у селу Лужнице код Крагујевца

Нови производни објекат „SIEMENS AVENIO“ (П) – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се потесу Оглавци у источном делу села Лужнице.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала и административни део.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда у два ортогонална правца и са парапетима од префабрикованих армирано-бетонских елемената д=20 cm односно термоизолационих панела д=15 cm. Термоизолација парапетних зидова од армираног бетона ка спољашности је екструдирани полистирен а завршна обрада зидова је племенити малтер. Таваница у делу равног крова је трапезасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те
таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без односно са слојем термоизолације у зони административног дела.

Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Ул. Даничићевој бр. 97 у Крагујевцу

Нова стамбено пословна зграда са више од три стана (П+4) налази се у Улици Даничићевој број 97 у Крагујевцу. С’обзиром да зграда садржи две намене, од којих је део намењен пословању површине веће од 10% нето грејане површине комплетног објекта, радила су се два енергетска пасоша за две засебне енергетске зоне. Једна зона је пословни део, који се налази на приземљу и првом спрату а друга зона је стамбене намене, која заузима остале етаже.

улична фасада

Подаци о свим елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена и мерења, где су ти елементи били доступни, као и на основу изјаве представника инвеститора и надзора на објекту. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена-Austrotherm EPS AF и камене вуне – Кнауф ФКД-С, у тракама ширине 1,00 m, дебљине 10 cm и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом.