Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Јефимијиној бр. 16-18 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова која се налази у центру Велике Плане, у близини библиотеке. У питању је зграда близнакиња зграде за коју је Енарх д.о.о већ урадио енергетски пасош у јануару ове године.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.

Енергетски пасош за зграду фискултурне сале у оквиру Основне школе „Живадинска Дивац“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду фискултурне сале у оквиру Основне школе „Живадинска Дивац“ у Крагујевцу. Зграда има 1113,00 m² корисне површине грејаног дела зграде .

Зграда се греје у целости, сем улазног ветробрана. Фискултурна сала се састоји од кошаркашког терена и партера са галеријом. У партерном делу се налази:улаз, ходник, справарница, сантарни чворови са свлачионицама, санитарни чвор за инвалиде, степениште, топла веза са постојећом школом и фискултурна сала. На галерији се налазе трибине, клима комора и простор за рек орман.У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има 16 учионица, 12 кабинета, зборницу, канцеларијe, мокре чворове, оставе, кухињу, вишенаменски хол, котларницу и ходнике.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је fibrangeo etics, у дебљини 10цм. Завршна обрада је бавалит на слоју блока дебљине 12cm. Кровна конструкција од челичних решеткастих носача са алуминијумских панелима дебљине 10cm као кровним покривачем, који су испуњени каменом вуном. Са унутрашње стране кровне конструкције је слој fibrangeo BP 30 у дебљини 16цм, са челичним лимом као унутрашњом облогом.

Сва спољашња грађевинска столарија je од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом аргоном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.

Енергетски пасош за зграду Регионалног центра за старе са прихватном станицом у селу Вучковица код Кнића

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за постојећу зграду намењена социјалној заштити у селу Вучковица код Кнића. Зграда има 500 m² корисне површине грејаног дела зграде.

У питању је Регионални центар за старе са прихватном станицом. Зграда се греје у целости. Приземље чини централни ходник око ког су распоређене канцеларије, собе, мокри чворови, перионица, котларница и оставе. На спрату је такође централни ходник око ког су распоређене собе, дневни боравак, трпезарија, мокри чворови и остава.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Реконструкцијом је обухваћена термоизолација спољашњих зидова минералном вуном и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ТМ-3“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављена по поду тавана.

Ово је друга зграда коју је израдио Енарх д.о.о. а да је прорачун показао да се зграда налази у „Б“ енергетском разреду. Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.