Претрага за:

Енергетски пасош за зграду општине Кнић у Книћу

Постојећа управна зграда / зграда општине Кнић (По+П+2) налази се на раскрсници улица Војводе Стевана Книћанина и Димитрија Михаиловића у центру Кнића.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у коме је смештена котларница и архива док грејани део обухвата приземље и два спрата зграде у којима је смештена управа општине Кнић.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=25 и 38 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по плафону таванице. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча без слоја
термоизолације.

Зграда је оцењена са „Б“ енергетским разредом.

Реконструкција и енергетска санација ОШ „Радоје Домановић“

Прилог Радио Телевизије Крагујевац о реконструкцији и енергетској санацији зграде Основне школе „Радоје Домановић“ за коју је ЕНАРХ ДОО у марту прошле године урадио пројекат и  студију техничко-економске оправданости.

Прилог РТК

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Видаковића бр. 22 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Милована Видаковића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на четири етаже, од тога у приземљу два а на осталим спратовима по 3 стана. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава инвеститора. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од
шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.
Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20 cm са полистиренском термоизолацијом.