Претрага за:

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ЗГРАДУ У УЛ. ЈЕВРЕМА МАРКОВИЋА БР. 5

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Породични стамбени објекат у ул. Јеврема Марковића бр. 5 у Крагујевцу. У питању је реконструкција куће која је рађена 60-тих година прошлог века. У том случају потребно је да реконструисани објекат буде минимум за један разред бољи од постојећег. Међутим, инвеститор је желео да зграда буде урађена у складу са  захтевима који постоје када се издаје локацијска дозвола за нове зграде односно да зграда буде у „Ц“ енергетском разреду. Енергетским прегледом изведене зграде  дошло се до податка да је годишња потребна топлота за грејање зграде 56 kWh по m2 стамбеног простора што би зграду сврстало у „Ц“ разред да није пар слојева који не испуњавају услов максимално дозвољеног коефицијента пролаза топлоте кроз термички омотач зграде U (један део спољног зида, раван кров, једна спољашња врата … ). Сам пасош можете погледати овде.

Зграда у ул. Јеврема Марковића бр. 5
Зграда у ул. Јеврема Марковића бр. 5

ПУШТЕН У РАД ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША

Централни регистар енергетских пасоша пуштен је данас у рад на Београдском сајму. Захваљујући њему, Србија успоставља базу података која ће моћи да пружи информације о свим издатим енергетским пасошима у земљи. рад регистра је још увек у тест фази и тек се на јесен креће са његовом обавезном применом, јер се неће моћи ни издати пасоши објекта док се не унесу подаци у овај систем. Више са сајту Блица.

Енергетски пасош за зграду социјалног становања у Рачи

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Академика Антонија Исаковића бб. у Рачи Крагујевачкој. Специфичност предметне зграде се састоји у томе што је зграда функционално и термички подељена на две стамбене зоне које раздваја негрејано унутрашње степениште. Из ове подељености на две енергетске зоне унутар једне зграде произашла је и израда два засебна сертификат о енергетским својствима зграде, у овом случају интерно названа за “ северну“ и „јужну“ ламелу. Како је зграда симетрична у односу на своју дужу осу простирања, тако је ова зграда идеалан показни пример шта у пракси представља правилна оријентација објекта у циљу што већих добитака од Сунчевог зрачења. Прорачун је показао да су годишња потребна топлота за грејање „ламеле ка југу“ 40 kWh по m2 стамбеног простора док за „ламелу ка северу“ износи 52 kWh по m2 стамбеног простора што је представља увећање од чак 30%.

CAM00558 CAM00562 CAM00553