Претрага за:

Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду у ул. Кнеза Лазара бр. 2 у Аранђеловцу

Постојећи стамбени објекат (По дел.+П+2+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у
Аранђеловцу, у близини Спортског центра „Шумадија“ у улици Кнеза Лазара бр. 2. У питању је
реконструисана слободностојећа зграда грађена крајем педесетих односно почетком шездесетих година прошлог века. Пре реконструкције зграду су чинио подрум (делимично), приземље и спрат а реконструкцијом је додат други спрат и поткровље. Зграда је у основи правоугаоника који својом дужом осом прате правац север-југ. Саму зграду чине станови, заједнички ходник и подрум. Станови припадају грејаном делу зграде док се ходник и подрум не греју. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објеката. Непосредно окружење ка југу, истоку и северу чине зграде ниже спратности – до П+1 док се ка западу налази низ зграда спратности П+4. Око самог објеката нема значајнијег зеленила. Терен на коме је зграда се налази је у благом паду ка истоку а надморска висина је око 253 м. На косим крововима зграде могућа је делимична уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде јер кров има претежно источну и западну оријентацију.

Старији део зграде је изведен у масивном систему а сви зидови су од опеке. Надограђени део је изведен у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Сви зидови у делу ка спољашњем простору облагани су полистиреном дебљине приказане у термичком прорачуну. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је ситноребраста конструкција д=30цм. У поткровљу, термоизолација је постављана по кровним равнима односно по поду у делу испод косог крова. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски без постављене додатне термоизолације изнад те плоче.

Прозори и балконска врата су од шестокоморних пвц профила са троструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом док су улазна врата на становима метална са термичком испуном.

IMG_8807 IMG_8810

Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду за социјално становање у ул. Академика Антонија Исаковића бр. 16 у Рачи

Нова Вишепородична стамбена зграда за социјално становање (П+2) – Стамбена зграда са више станова налази се у Рачи, у улици Академика Антонија Исаковића бр. 16. Саму зграду чине стамбене јединице, заједничка просторија, оставе и ходник. Делови зграде који се греју односно обухваћени су термичким омотачем су сви станови и заједничка просторија. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објекта. Непосредно окружење ка југу представљају зграде исте спратности док се ка западу налазе зграде спратности од П до П+1. Ка истоку и северу нема више објеката нити значајнијег зеленила. Терен на коме је зграда се налази је у паду ка истоку а надморска висина је око 144 м.
Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Ови зидови као и делови испод конзолних препуста су у делу ка спољашњем простору облагани минералном вуном. Зидови ка негрејаним деловима зграде су такође облагани минералном вуном. Међуспратна таваница је ситноребраста конструкција типа ферт. У делу пода равног крова као и са унутрашње стране у становима по плафону а ка спољњем простору постављан је екструдирани полистирен. У тавану у делу испод косог крова термоизолација је постављана по поду а у питању је такође екструдирани полистирен. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са постављеним екструдирани полистиреном изнад те плоче.
Прозори и балконска врата на становима су од пвц профила са двоструким нискоемисионим стакломпуњеним племенитим гасом док су унутрашња врата на становима дрвена дуплошперована са термо испуном.

Пасош можете погледати овде.

IMG_8762 IMG_8758