Претрага за:

Енергетски пасош за зграду социјалне заштите у Жабарима

Постојећа зграда намењена социјалној заштити (П) налази се у Улици Кнеза Милоша, на парцели јужно од цркве.

дворишна фасада

Сама зграда се греје у целости. У питању је простор намењен боравку деце са посебним потребама а који се састоји из ветробрана, простора за боравак деце, канцеларије, кухиње, радионице, оставе, котларнице, ходника и тоалета.

улична фасада

Зграда је изведена у систему носећих зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=18 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таваница у делу ка негрејаном тавану нема јер је рађен спуштени плафон од гипс-картонских плоча качених на металној подконструкцији и са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција на згради је дрвена кровна решетка, недашчана, без заштитне фолије и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за зграду ТП Звезда у Аранђеловцу

Постојећа зграда пословних услуга / зграда намењена трговини (П+1) налази се у Занатлијској улици у источном делу Аранђеловца.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата магацински простор у западном и јужном делу зграде. Грејани део обухвата продајни простор смештем у источном и северном делу приземља као и спрат зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm.
Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је плафон урађен ог гипс-картонских плоча на металној подконструкцији са слојем термоизолације постављеном изнад тих плоча. Кровна конструкција на згради је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.