Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 70 у Сопоту

Нова стамбено пословна-зграда је спратности Су+П+6. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр.70.

.

.

Стамбено – пословна зграда се састоји из сутерена, који се не греје и локала у приземном делу. С’обзиром да је однос нето грејаних површина ове две намене већи од 10%, радили су се енергетски пасоши за две енергетке зоне.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна конструкција ка отвореном
пролазу је од исте конструкције са стиропором са доње стране те плоче. Ка стамбеној зони међуспратна конструкција је лако монтажна, са стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном сутерену, међуспратна конструкција је лако монтажна, са подним грејањем и стиропором са доње стране те плоче.

Енергетски пасош за зграду намењену трговини у Ул. Кнеза Милоша бр. 68 у Сопоту

Нова зграда намењена трговини / услужним делатностима је спратности П. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр. 68.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је локал и мокри чвор. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Кров је раван, са армирано бетонском плочом
и 30 cm стиропора Фима изнад те плоче. Зид у тлу је рађен као сендвич, са блоковима од сипорекса и 40 cm ваздушног простора и блока са термоизолацијом са спољашње стране. Ка постојећем објекту, зид је од блока са термоизолацијом. Под у тлу је аб плоча са подним грејањем и стиропором изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за зграду диспечатског центра у Ул. Николе Пашића бр. 15/1 у Крагујевцу

Постојећа зуграда диспечерског центра / управна / пословна зграда (Су+П+2) налази се у Улици Николе Пашића.

Зграда се не греје у целости. Негрејаном делу зграде припада комплетан машински блок, као и већи сутерена, осим канцеларије и централне комуникације који су грејани простори са грејним телима. Приземље и први спрат се греју. Грејани део сутререна је: централно степениште, ходник, саниртарни чвор и канцеларија. Приземље садржи: улазни део са ходником и централним степеништем, канцеларију, улаз са лифтом за странке и шалтер салу. На спрату се налазе: канцеларије, ходник, централна комуникација са степеништем и чајна кухиња.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од опеке, зидане на 38 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је изведена само у делу другог спрата, који је дограђен и на делу северне фасаде. Завршна обрада је фасадни малтер. Канцеларија, која је раније дограђена, је зидана блоком 25 cm са дилатацијом која је испуњена каменом вуном дебљине 10 cm. На делу равног крова/терасе изведено је 25 см камене вуне фибран гео, са унутрашње стране таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем, која је постављена на лмтаваницу од ферт гредица. Термоизолација у крову је од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном изнад те плоче, у делу изнад машинске сале са постројењима, док изнад сутерена, термоизолација није изведена. Зид ка негрејаном простору је од опеке без термоизолације. Под у тлу je пуна бетонска плоча без термоизолације.