Енергетски пасош за Дом здравља у Тополи

Постојећа зграда / зграда намењена здравству или социјалној заштити, спратности је (Су+П) налази се у Булевару Вожда Карађорђа у Тополи.

Зграда Дома здравља је део објекта и представља функционалну целину, која је предмет овог извештаја. Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде који се простире испод целокупног приземља, изузимајући дограђене делове. Грејани део обухвата комплетно приземље, без улазних ветробрана.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска 5 cm, са опеком 12 cm и племенитим малтером као завршном обрадом. Зидови који су дограђени су од истих блокова дебљине 20 и 25 cm, са слојем камене минералне вуне дебљине 15 cm и племенитим малтером као завршном обрадом.