Претрага за:

Енергетски пасош за зграду техничког прегледа у Ул. Милеве Рајчевић бр. 1 у Крагујевцу

Нова зграда техничког прегледа / зграда намењена услужним делатностима (П) налази се на раскрсници улица Радована Мићовића и Милеве Рајчевић.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор техничког прегледа возила док грејани део обухвата канцеларије, чекаоницу и тоалете.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих челичних панема са испуном од камене вуне. Зидови ка негрејаном делу су рађени од гипс-картонских плоча и са термоизолационм испуном. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану нема већ је рађена метална потконструција на коју су се качиле гипс картонске плоче изнад којих је поставњан слој термоизолације од минералне вуне. Кровна конструкција на згради је од чeлика и са кровним панелима као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном испод те плоче а по слоју од мршавог бетона.

Енергетски пасош за хладњачу у селу Превешт, Рековац

Нова управна енергетска зона у оквиру хладњаче са магацином и управним анексом (П+1) налази се на потесу Болутовац у селу Превешт код Рековца.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет енергетског пасоша.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих панела.