Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Црквеној улици бр. 70 Г у Младеновцу

Нова стамбена зграда са 13 станова (Су+П+2+Пк) – стамбена зграда са више станова, налази се у ширем центру Младеновца. Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од гитер блокова зиданих на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца.Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 12цм а завршна обрада зидова је бавалит. Међуспратна конструкција је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је полистиренска. На делу ка негрејаном тавану, термоизолација је од минералне вуне 20цм. На
таваници сутерена испод негрејаног степеништа, постављено је 12цм полистирена. Изнад отвореног пролаза је постављено 17цм полистирена. У крову, на делу знад поткровља је такође минерална вуна 28цм. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од полистирена постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Косовској улици бр. 12 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нови вишепородични стамбени објекат (П+4) / стамбену зграду са више станова налази се у Косовској улици, у близини Политехничке школе цркве у Крагујевцу. Како се зграда се дели на два грејана дела односно енергетске зоне / ламеле које су раздвојене негрејаним степеништем тако су рађена два енергетска пасоша.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација је постављана на поду тавана.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Цетињској улици бр. 6 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нови вишепородични стамбени објекат (По+П+4) / стамбену зграду са више станова налази се у Цетињској улици, у близини Саборне цркве у Крагујевцу. Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде док грејаном делу припадају 13 станова и заједнички ходнички односно степенишни простор.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кров на згради је раван са полистиренском изолацијом и пвц фолијом као завршним покривачем.

Пасош се налази у Централном регистру енергетских пасоша и можете га погледати овде.