Претрага за:

Енергетски пасош за хотел „INDUSTRIAL 1853“ у Улици Првослава Раковића бр. 6 у Крагујевцу

Комплекс хотел и СПА центар се састоји од два објекта који су међусобно повезани топлом везом. Сем топле везе, зграда се греје у
целости. Садржи приземље, спрат и поткровље. Приликом реконструкције постојећег објекта, на задњу етажу су додате баџе. На приземљу се налази пријемни део са улазним холом, лобијем, пријемним холом са рецепцијом, рестораном, кухињом, толаетима и собама. Спрат садржи собе и конференцијску салу а на поткровљу су распоређене собе.

Зграда је постојећа, зидови су од пуне опеке дебљине од 25-50цм. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне ФКД-С у дебљини од 5цм, сем на баџама где је конструкција дрвена са
термоизолацијом која је од комбинације камене и минералне вуне, укупне дебљине 20цм. Завршна обрада зидова је опека, дебљине 2цм, а у делу венца и сокле је племенити малтер са 2цм камене вуне.

Енергетски пасош за производну халу „Челик“ у селу Лужнице код Крагујевца

Нови производни објекат „Челик“ са анексом администрације и техничким блоком (П+1) – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се потесу Кусара у источном делу села Лужнице.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала и административни део.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=25 cm односно
термоизолационих панела д=15 cm. Термоизолација зидова од гас бетона ка спољашности је минералне вуне а завршна обрада зидова је племенити малтер. Таваница у делу равног крова је трапезасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без односно са слојем термоизолације у зони административног дела.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 34 у Крагујевцу

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада степенишни простор док грејаном делу припадају станови распоређени на свим етажама зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Зидови ка негрејаном ходнику су такође од шупљих клима блокова са додатком полистиренске термоизолације. Међуспратна таваница је пуна армиранобетонска плоча. Термоизолација у делу ка негрејаном тавану је од минералне вуне постављене по поду таванице. У делу пасажа а ка отвореном простору термоизолација од полистиренских плоча постављена је по плафону пасажа. Кровна конструкција је
класична дрвена, недашчана али са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је армирано- бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.