Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Солунској бр. 52А у Крагујевцу

Нови стамбено-пословна зграда (П+1) налази се на углу улица Солунске и Мирјане Јаковљевић. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата степенишни простор док грејани део обухвата две енергетске зоне – намењену трговини у приземљу и стамбену са једним станом на спрату зграде. Како је однос површина енергетских зона 51,89 : 48,11, раде се енергетски пасоши за сваку од енергетских зона. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде спратности П. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 234 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 28° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно односно од екструдираног полистирена а ка грејаном простору друге енергетске зоне. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нови ресторан на потесу Покозица бб. у селу Доња Трнава код Тополе

Нови ресторан / зграда намењена угоститељству (П) налази се на потесу Покозица, у југоисточном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата хладњачу док грејани део обухвата ресторан који се састоји из два улаза, ресторана, два тоалета, бара, гардеробе, претпростора, оставе, кухиње, продаје хране, вешернице и билетарнице. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу североистока где се налази зграда спратности П. На парцели планирана је изградња других зграда а предметна зграда носиће ознаку један на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 1.5° а надморска висина је око 301 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пуном опеком као завршном обрадом на највећем делу фасаде. Међуспратна таванице нема. Кровна конструкција је челична кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и црепом са завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Казимира Вељковића бр. 38 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (Су+П+2) налази се у Улици Казимира Вељковића. У питању је зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата и ходнички односно степенишни простор. Грејани део садржи станове који су распоређени на 4 етаже: сутерен, приземље и два спрата. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+2 у свим правцима. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка северу а надморска висина је око 200 m. Кров на предметној згради је делимично раван а већим делом кос, са претежно источном и западним оријентацијом тако да кров може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је типа ферт са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу равног крова односно испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору. Ка негрејаном ходнику зид је од шупљих блокова и армираног бетона са полистиренском термоизолацијом. Под у тлу је пуна аб плоча са слојевима подног грејања.

.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Др. Јована Ристића бр. 126 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда (П+2+Пс) налази се на углу улице Др. Јована Ристића и Боже Козомарића. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно квадратног облика.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чини ходнички и степенишни простор док се грејани део може поделити на две енергетске зоне – зону намењену трговини у приземљу и на спрату зграде и стамбену енергетску зону са више станова која заузима други и повучени спрат. Како је однос грејаних површина зона у оквиру зграде 37,62% : 62,38%, раде се енергетски пасоши за сваку од зона појединачно. Непосредно окружење зграде је изграђено у свим правцима и чине га зграде спратности од П до П+2. На парцели не постоје нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу 4.1° а надморска висина је око 207m. Кров на предметној згради је раван тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна таваница је је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу равног крова односно по плафону у делу изнад отвореног простора.

.