Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јована Дучића бр. 16 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+4) налази се на углу улица Јована Дучића и Јефимијине, у ширем центру Велике Плане.

.

.

Сама зграда се греје у целости а чине је 8 станова распоређених на 5 етажа. У грејани простор улази и ходнички простор са степеништем.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице у делу ка равном крову. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јанка Катића бр. 13А у Аранђеловцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3) налази се на углу улица Јанка Катића и Руђера Бошковића, у ширем центру Аранђеловца.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до трећег спрата где се укупно налази 27 стамбених јединица и заједнички ходнички са степенишним простором.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Драгана Симића бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбенo-пословна зграда (По+П+4+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се на углу улица Луја Пастера и Драгана Симића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до петог повученог спрата. Грејани део зграде се дели на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну је пословна зона заузима више од 10% од укупно грејане површине зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница je пуна армирано-бетонска плоча. Термоизолација у делу ка равном крову је од камене вуне постављена по поду таванице. У делу пасажа а ка отвореном простору термоизолација је од камене вуне постављенe по плафону пасажа. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од камене вуне постављеним изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Богољуба Глигоријевића бр. 3 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Богољуба Глигоријевића, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налазе гараже док грејани део обухвата етаже од приземља до четвртог повученог спрата где се укупно налази 29 стамбених јединица и заједнички ходнички и степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од полистирена постављеним по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно од минералне вуне постављене по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

.