Претрага за:

Енергетски пасош за зграду IV павиљона студентског дома у Крагујевцу

Нова зграда IV павиљона студентског дома / енергетска зона намењена образовању (По+П+5) налази се у блоку оивиченом улицама Радоја Домановића, Потпоручника Говедарице и Војводе Путника

Сама енергетска зона се греје у целости. Грејани део чине студентске собе у приземљу и на спратовима, ходници, читаонице и ресторан у подруму зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25
cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада племенити малтер.

Енергетски пасош за пословну зграду са складиштем у селу Међулужје код Младеновца

Нова Пословна зграда са складиштем, класификована као управна или пословна зграда спратности П+1+Пк, налази се у Међулужју

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је складиште картона. Грејани, пословни део, који се третира као једна енергетска зона, се састоји од три етаже, од којих се на приземљу налазе: улаз, канцеларија, мокри чвор и још један мокри чвор са тушевима; на спрату су: ходник, канцеларија, трпезарија и остава, и на поткровљу је само једна канцеларија.

На основу изјава инвеститора, спољашњи зидови зграде су изведени од блокова зиданих на 30 cm, са термоизолацијом од аустротерм-а у дебљини од 10 cm. На јужној фасади и делимично са источне и западне стране, постављено је још додатних 3 cm.

Енергетски пасош за зграду Предшколске установе „Дуга“ у Аранђеловцу

Нова зграда дечијег вртића / зграде намењене образовању (П) налази се у непосредној близини парка Буковичка бања, у Улици Војводе Путника.

Сама зграда се греје у целости а чине је тоалети, гардеробе и дневни боравци. Зграда је топлом везом повезана са старом зградом обданишта.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада племенити малтер.

Енергетски пасош за управну зграду АПР-а у Улици Патријарха Димитрија бб. у Београду

Постојећа управна енергетска зона у оквиру пословне зграда (По+П+4) налази се у насељу Ресник, на углу улица Ослобођења и Патријарха Димитрија.

Сама енергетска зона се греје у целости а чини је пословни простор распоређен на шест етажа. У грејани део зграде укључен је и ходнички односно степенишни простор пошто се и он налази у оквиру термичког омотача зграде и није одвојен од канцеларија неким додатним термичким омотачем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада племенити малтер.