Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Колубарској бр. 16 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у подножју северне падине узвишења изнад Сушичког потока.

Сама зграда се греје у целости а чине је шест стамебних јединица распоређених на четири етаже. У грејани део зграде укључен је и ходнички односно степенишни простор пошто се и он налази у оквиру термичког омотача зграде и није одвојен од станова неким додатним термичким омотачем.

улична фасада

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада племенити малтер односно листеле.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Светозара Марковића бр. 102 А у Крагујевцу

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада централни ходник са степенишним простором и лифтом, док грејаном делу припадају станови распоређени на свим етажама
зграде. Зграда садржи 20 станова, од којих је један на приземљу а остали су распоређени по 4 стана на свакој етажи, сем на последњој, на којој се налазе 3 стана. У подрумском делу се налази грејани простор у оквиру негрејане гараже. Структура станова је таква да сваки има: улаз, ходник, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе, чији број варира.

Подаци о термичком омотачу који су послужили за прорачун у овом извештају, добијенти су на основу: пројекта за извођење, изјава пројектанта као и инвеститора, затим на основу мерења елемената термичког омотача, који су били доступни приликом обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне КНАУФ ФКД-С, дебљине 10цм а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. На местима где се налазе армирано бетонска платна 20цм, дебљина термоизолације је 15цм. Зидови ка негрејаном
ходнику су армирано бетонски, дебљине 20цм и од блока 25цм, са додатком термоизолације од камене вуне КНАУФ ФКД-С, дебљине 8цм. На местима где су зидови лифта, дебљина армирано бетонског зида је 15цм, са слојем камене вуне ка унутрашњем грејаном простору и гипс картонским плочама.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Шумадијској бр. 2 А у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник. Грејани део су станови, распоређени на три етаже и поткровље. Свака етажа има 3 стана. Станови су сличне структуре и садрже: улаз, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собама (од једне до две).

Подаци за израду овог извештаја су прикупљени на основу: изјава инвеститора, пројектанта, као и мерења, која су била могућа на објекту у тренутку обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена, Austrother EPS AF а завршна обрада ових зидова је бавалит. Зидови ка негрејаном ходнику су такође од
шупљих блокова дебљине 20 cm са додатком стиродура.