Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму на потесу Чајетинска чесма на Копаонику

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум који има и засебан спољашњи улаз. Грејани део чине 3 надземне етаж: приземље, поткровље 1 и поткровље 2. Свака етажа садржи два стана и централно степениште. Станови су сви исте структуре и имају: дневни боравак са кухињом и трпезаријом, једну собу и купатило.

До података о елементима термичког омотача, дошло се на основу посматрања и мерења доступних и видљивих позиција као и на основу изјава инвеститора о материјалима уграђеним у објекат, посебно на местима која нису приступачна. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армиранобетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирена-Austrotherm EPS AF у дебљини од 15 cm и завршном обрадом од бавалита. Са унутрашње стране стављен је слој камене минералне вуне NaturBoard у дебљини од 2 cm. Са бочних страна баџа, постављена су два слоја минералне вуне Унифит 035 у дебљини по 10 cm, као и 12 cm камене минералне вуне NaturBoard. Зидови ка негрејаном простору су исти као и спољашњи, са 15 cm полистирена са спољашње и 2 cm камене минералне вуне са унутрашње стране.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Српских добровољаца бр. 7 у Крагујевцу

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, са ходником са степеништем и лифтом, док је стамбени простор грејан. Зграда се састоји од 5 надземних етажа, при чему се на свакој налази по један стан. Структура станова је слична, састоје се од : улазног дела са тоалетом и купатилом, кухињом са трпезаријом, дневним боравком и соба. Стан на последњој , четвртој етажи је другачије конципиран у односу на остале.

Информације о елементима термичког омотача зграде су добијени на основу посматрања и мерења на лицу места, позиција које су доступне, као и од стране инвеститора, за позиције и слојеве који се не могу видети. Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда, са испуном зидова од клима блокова дебљине 20 cm. Термоизолација спољашњег зида је полистиренска, аустротерм епс аф дебљине 12 cm. Ка негрејаном ходнику, термоизолација је 10 и 5 cm, преко зидова од армираног бетона и клима блока. Ка постојећем објекту постоји дилатација која је испуњена стиропором дебљине 10 cm, са већ постојећих 8 cm који припадају постојећем објекту.

Енергетски пасош за зграду депанданс хотела „Bosphorus“ у Алексинцу

Постојећа зграда намењена туризму / депанданс хотела „Bosphorus“ (П+2) налази се на Житковачком путу, између ауто-ута и северне обале Јужне Мораве.

Сама зграда се греје у целости. У питању је дограђени део хотела који је у скорије време повезан са хотелом топлом везом али се на копији плана и у листу непокретности води као одвојена зграда бр. 3. У оквиру зграде налази се техничка просторија, перионица, канцеларија, фризерски салон, банка, оставе, спа центар, теретана, апартмани, телевизијска станица и конференцијска сала.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Доградња зграде у нивоу другог спрата изведена је од гас-бетонских блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 24 у Крагујевцу

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник, док су грејани само станови. Станови су распоређени на 5 етажа, од којих се на приземљу налази један стан, на првом, другом и трећем по три стана, а на четвртоJ етажи један. Станови су сличне структуре, имају: улазни ходник, кухињу, купатило, дневни боравак са трпезаријом и собе.

Подаци о свим елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена и мерења, као и на основу изјава одговорних лица на позицијама које нису уочљиве прегледом. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армиранобетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена дебљине 12cm и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом, као и фасадним а.б. платнима са истом термоизолацијом.