Претрага за:

Енергетски пасош за зграду Megamarket Kolonija 11429 у Смедеревској Паланци

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову пословну зграду / продавницу робе широке потрошње која се налази у Улици Паланачке чете у насељу Колонија у Смедеревској Паланци.

Зграда се греје скоро у целости. Не греје се само комора за чување меса и млека, које се налази у приземљу зграде. У питању је зграда која се састоји од продајног и ходничког простора у приземљу зграде и галерије на којој се налази магацински и такође ходнички простор.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са зидовима од челичних панела д=12 cm са ИПН термоизолационом испуном. Кровни покривач су такође челични панели са ИПН термоизолационом испуном а завршна обрада крова је челични лим. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-
бетонске плоче.

Енергетски пасош за нову зграду намењену угоститељству у селу Врбица код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењену угоститељству која се налази у селу Врбица код Аранђеловца.

Зграда се греје у целости. У питању је пословна зграда намењена за одмор запослених из оближње зграде. Зграду чини улазни део, тоалети и чајна кухиња приземљу а затим и бифе и простор за одмор на спрату зграде.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистиренских плоча а завршна обрада је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације постављеном по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче.

Енергетски пасош за нову Пословну зграду у селу Врбица код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову пословну зграду која се налази у селу Врбица код Аранђеловца.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада приручни магацин у приземљу зграде док грејаном делу припада административни део распоређен на две етаже зграде.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно челичних панела са термоизолационом испуном д=10 cm. Постоји и додатна термоизолација зидова ка спољашности од полистиренских плоча а завршна обрада зидова је племенити малтер односно сам панел са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема односно у питању је доњи појас кровне решетке на коју је качена потконструкција за гипс-картонске плоче изнад којих је постављена термоизолација. Кровни покривач је лим а под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасоши за више функционалних јединица у оквиру винарије „Еден“ у селу Раниловић код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило више Сертификата о енергетским својствима зграде за нову  зграду Винарије „Еден“ у селу Раниловић код Аранђеловца.

Зграда се састоји из више физички одвојених целина / функционалних јединица / енергетских зона и греје у целости. Састоји се од подрума изнад којег се налазе две физички одвојене целине, од којих је једна приземна а друга је П+1. Подрум је комплетно намењено производњи и садржи: два степеништа (једно за просторије дегустације а друго у канцеларијски део производње), просторије намењене одлежавању вина у боцама, одлежавању вина у бачвама, пакирница, магацин репроматеријала и инокс сала, магацин готових производа. Подрум има и један спољашњи улаз. Приземље објекта винарије чине два физички одвојена дела објекта на истој висинској коти ±0.00. Источни део је намењен посетиоцима а западни чине резиденцијални и пословни део. Резиденцијално део је смештен на две етаже. На приземној се
налазе: улаз, комуникација, дневни боравак, кухиња и трпезарија, тоалет и соба на приземљу, као и четири собе са својим мокрим чворовима на спрату. Простор намењен посетиоцима је смештен на приземној етажи, са западне стране објекта и садржи:кухиња са економским улазом, тоалети, дегустациона сала, оставе. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других помоћни објеката.

Енергетски пасоши за истурена одељења Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари у селима Кочетин и Сибница и здравствену амбуланту у селу Влашки до

Предузеће Енарх д.о.о је почетком септембра учествовало и победило на јавној набавци мале вредности „Израда енергетског пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу “ број ЈН 22/2018 организоване од стране Општинске управе општине Жабари.

У питању су три објекта изграђена непосредно након другог светског рата код којих је извршена енергетска санација тако што је замењена спољашња столарија, урађена термоизолација спољашњих зидова и таванице ка негрејаном таванском простору и у зависности о ком се објекту ради и термоизолација подова.