Претрага за:

Енергетски пасоши за стамбену енергетску зону у оквиру Вишепородичне стамбено-пословне зграде у Улици Милутина Марковића бр. 2 у Крагујевцу

Нови Вишепородични стамбено-пословни објекат (По+П+3) у оквиру којег се налази Стамбена енергетска зона са више станова налази се у центру Крагујевца. Процентуално гледано, стамбена енергетска зона обухвата тачно 5/6 укупног грејаног простора односно 1/6 припада пословној енергетској зони што износи више од 10% укупне грејане површине па тако није могло да дође до обједињавања енергетских зона већ се раде засебни извештаји о извршеном енергетском прегледу.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца са испуном од сендвич зидова рађених од пуне опеке и минералне вуне. Све међуспратне таванице су пуне армирано-бетонске плоче. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је постављена по поду тавана, као и на првом спрату и високом приземљу а у делу ка приземљу односно пословној енергетској зони. Кровна конструкција је класична дрвена.

img_8862 img_8858 img_8851

Пасош можете погледати скенирањем овог кода. qrcode

Енергетски пасоши за комплекс породичних стамбених зграда у Ул. Богољуба Ђорђевића у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграда за више Породичних стамбених зграда које се налазе у Улици Богољуба Ђорђевића у крагујевачком насељу Лепеница. У питању су 4 слободностојећа и један двојни монтажни објекат намењен избеглим и расељеним лицима односно социјално угроженим категоријама становништва.

Зграде су изведене у систему лаких префабрикованих елемената који се састоје од носеће дрвене конструкције 10/10цм на 125цм двострано обложене осб плочама д=10мм и испуњених каменом вуном. Постоји и додатна полистиренска изолација спољних зидова постављена са спољашње стране. Таваница је рађена једновремено са кровом од лкв носача на 75цм и дебљине д=5цм. Са доње стране таванице постављен је гипс-картон док је између елемената носача и изнад њих постављана камена вуна. У поду зграде термоизолација је постављана испод армирано-бетонске плоче пода.

Цео пројекат је финансиран од стране УНХЦР-а.

img_8874 img_8869 img_8861 img_8858 img_8851

Енергетски пасоши за комплекс Вишепородичних стамбених зграда у Ул. Кнеза Лазара у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за више Стамбених зграда са више станова које се налазе на углу Улице Кнеза Лазара и Јакова Игњатовића у Аранђеловцу. Три зграде су изграђене у смакнутом низу и наслањају се једна на другу.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од гитер блокова д=25цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољних зидова је од експандираног полистирена. Међуспратна таваница је ситноребраста полумонтажна типа ферт. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је од минералне вуне и постављена је по поду тавана док је у приземљу термоизолација такође од минералне вуне и постављана је изнад армиране бетонеске плоче пода приземља. Косе кровне равни у делу ка становима рађене су од ситноребрасте полумонтажне таванице типа ферт а термоизолација је од минералне вуне и налази се на овим косим равнима ка спољнем простору.

img_8863 img_8856 img_8852