Претрага за:

Енергетски пасош за Пословну зграду у ул. 19. октобра у Крагујевац

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Пословну зграду која се налази у ул. 19. октобра бр. 101 у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 34 kWh по m2 пословног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

20150915_170306

Енергетски пасош за зграду Економског факултета у Бујановцу

Крајем септембра Енарх д.о.о је прилику да уради Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду Економског факултета из Суботице, истурено одељење у Бујановцу. Ова нова Зграда намењена образовању налази се у улици Карађорђа Петровића бб. и корисне површине грејаног дела зграде 2.120,77 m2 и укупне запремине грејаног дела зграде 10.488,22 m3 и као таква представља до сада највећи објекат за који је Енарх д.о.о урадио енергетски пасош.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и платнима. Ови зидови су облагани полистиреном односно каменом вуном у делу армирано-бетонских платана. Како је конструктивни склоп скелетни, фасадни зидови се раде као испуна са саставом: шупљи блок 19цм, камена вуна 15цм, вентилисани слој ваздуха 4цм и силикатна опека 12цм. приказаним у термичком прорачуну. Међуспратна таваница је пуна АБ плоча д=20цм. Термоизолација је ређана по поду тавана и испод кровне конструкције. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са термоизолацијом испод те плоче.
Сва спољашња прозорска и балконска столарија је алуминијумска са троструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Сва улазна врата су такође алуминијумска са истим стаклом.

Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 35 kWh по m2 корисног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

Енергетски пасош можете погледати овде

IMG_8761 IMG_8756 IMG_8754

Енергетски пасош за стамбену зграду у ул. Јована Дучића бб. у Великој Плани

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова која се налази на углу улица Карађорђеве и Јована Дучића у Великој Плани. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца, АБ језгрима платнима и носећим зидовима од шупљих блокова. Ови зидови су у делу ка спољашњем простору облагани полистиреном. Међуспратна таваница је ферт. У таванском делу односно испод кровних равни, термоизолација је ређана по поду тавана. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са термоизолацијом испод те плоче.
Сва спољашња прозорска и балконска столарија је пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Сва улазна врата су метална са термоизолационом испуном.

Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 43 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

IMG_8760 IMG_8762