Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Војводе Путника бр. 32-34 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+Г+5+Пс) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Војводе Путника, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је две енергетске зоне: стамбена са више станова и намењена трговини. Како енергетска зона намењена трговини заузима мање од 10% укупне нето грејане површине, извештај се ради као да је зграда јединствена стамбена енергетска зона са више станова. У згради постоји укупно 27 станова и 2 локала распоређених на 7 етажа.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je пуна армирано-бетонска плоча. У делу ка негрејаном таванском делу зграде и равном крову постављен је слој термоизолације од екструдираног полистирена изнад те плоче док је у делу ка негрејаном подруму термоизолација од минералне вуне постављена по плафону. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са фалцованим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову индустријску зграду у Ул. Каницовој бр. 11А у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда (П+1) налази се у Каницовој улици у индустријској зони у Крагујевцу.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи две етаже, приземље и спрат. На приземљу се налазе: производња намештаја, просторије за сменовођу, тоалети, гасна котларница, итд. На спрату су: производња, мушка и женска гардероба, трпезарија са кухињом и просторија за пушаче.

.

.

Зграда je изведена од челичне конструкцијеса зидовима од панела д=10 cm. Зидови анекса су од клима блока са полистиренском термоизолацијом и делимично каменом вуном због формирања термичких прекида. Кровна конструкција је челична са покривачем од панела дебљине 15цм. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плочабез термоизолације.

.