Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 57 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова која се налази у крагујевачком насељу Ердоглија.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде и степенишни простор. Грејаном делу зграде припада девет станова распоређених на пет етажа зграде – приземља, три спрата и поткровља.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистиренска а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm. Лучна кровна плоча такође је рађена као „ферт“ таваница са слојем термоизолације од минералне вуне изнад те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана али са заштитном фолијом и са слојем термоизолације постављеном између рогова и испод кровних равни а изнад завршног слоја гипс-картонских плоча. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем полистиренске изолације постављеним изнад.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.