Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Вите Џајевића бр. 15 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+3) која се налази на углу Улице Вите Џајевића и Драгана Панића, на јужној падини брда изнад Сушичког потока. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припадају степениште са припадајућим ходницима, тавански простор као и гаража у подруму зграде. Грејани део чини 36 станова распоређених у две ламеле.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, са фолијом и црепом као завршним покривачем.

Сам пасош можете погледати овде.

Енергетски пасош за управну функционалну јединицу у оквиру хладњаче предузећа „Kuč Company“ у Улици Складишни центар бр. 5 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову управну односно пословну енергетску зону у оквиру зграде хладњаче за готове производе са
пратећим просторијама и администрацијом (П+1) која се налази у комплексу зграда предузећа „Kuč Company“ у Улици Складишни центар у Крагујевцу. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Грејани део чини управна односно пословна енергетска зона која се налази у источном ћошку дела приземља и на целом спрату зграде хладњаче. Остатак зграде се не греје односно у највећем делу се хлади до 4° C.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са челичним стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Испуна спољашњих зидова је челични сендвич панели са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице су ситноребрасте од челичних профила обложене такође челичним сендвич панелима са термоизолационом испуном и то у делу таванице оријентисане ка негрејаном простору. Под приземља је армирано-бетонски са слојем термоизолација испод те плоче. Сам пасош можете погледати овде.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 97 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова (По+П+2+Пк) која се налази на углу Улице Драгољуба Миловановића
Бене и Дурмиторске, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока. Зграда се греје у целости и у питању је осам стамбених јединица укључујући и заједнички степенишни простор. Улаз у зграду је у нивоу подрума чија кота пода је у нивоу са висинском котом улице испред улаза у зграду.

Зграда је изведена скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа односно греда у два ортогонална правца са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=19 cm. Термоизолација ових зидова је двострука – са спољашње стране постављен је полистирен док је са унутрашње стране зида постављена стаклена вуна са гипс-картонским плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, са фолијом и теголом као завршним покривачем. Термоизолација у нивоу кровних равни постављана је између рогова као и испод рогова а ка грејаном простору. Гипс-картонске плоче су завршна обрада ових равни. У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Сам пасош можете погледати овде.