Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Марка Загорца бр. 1Б у Крагујевцу

Нова пословна зграда / зграда намењена трговини (П+2) налази се на раскрсници улица Краљевачког батаљона и Марка Загорца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је тржни центар који се простире на три етаже. Непосредно окружење зграде је изграђено само у правцу севера и истока а у питању су зграде спратности до П+1. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 1.7° а надморска висина је око 189 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Гушића бр. 44 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (П+6) налази се у Улици Милована Гушића, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 16 станова распоређених на 6 етажа као и ходнички простор и локал чија нето грејана површина заузима мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да се рачуна као део грејаног стамбеног простора. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а у питању су зграде спратности до П+6 односно спратности П+1 у правцу севера. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 4.1° а надморска висина је око 182 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од такође минералне вуне постављене по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову управну зграду у Ул. Драгослава Срејовића бр. 53 у Крагујевцу

Нова управна зграда (П+1) налази се у Улици Драгослава Срејовића у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања
североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда која је предмет овог извештаја је индустријски објекат-складиште са управним анексом. Зграда се не греје у целости. Негрејани део је складиште а грејани је управни анекс који се налази на две етаже-приземље и спрат. На приземљу се налазе: улазни вео са ветробраном, степениште, изложбени простор, канцеларија, тоалети, чајна кухиња и тушеви. На спрату се налазе: ходник, канцеларије, тоалети и сала за састанке. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га претежно индустријски објекти-хале. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка северу а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, покривен кровним панелом, под нагибом од 8° и 10° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југоисточну оријентацију тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему армирано бетонских стубова и греда, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, и завршном обрадом термопанелом. Улазни део управног анекса је завршно обрађен полистиренском термоизолацијом и каменом. Међуспратна таваница у
делу ка негрејаном тавану је аб плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. На делу равног крова, конструкција је аб плоча са стиродуром преко те плоче и завршном обрадом хидроизолацијом. Ка негрејаном простору-складишној хали, зидови су од блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојевима подног грејања и додатним слојем стиродура изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову зграду затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом у Ул. Римских бунара бр. 2 у селу Церовац код Крагујевца

Нова зграда затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Римских бунара, у централном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део је складишни простор машина док грејани део обухвата производни и административни простор. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено али мало даље у правцу југа и севера постоје зграде спратности П+1. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 2.9° а надморска висина је око 290 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и 24° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно термоизолационих панела који су уједно и завршна обрада фасаде. Кровна конструкција је челична кровна решетка са термоизолационим кровним панелом као кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.