Енергетски пасош за зграду у Балканској улици бр.8 у Крагујевцу

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за стамбени објекат у Балканској улици бр. 8 у Крагујевцу. У питању је нова зграда намењена породичном становању.  Енергетски прегледом зграде а касније и прорачуном показано је да се зграда налази у „Ц“ енергетском разреду. Енергетски пасош можете погледати овде.

balkanska 8