Претрага за:

Енергетски пасоши за три нове стамбене зграде са више станова у Ул. Предрага Вилимоновића у Рашки

Нове стамбене зграда са више станова (П) налазе се у Улици Предрага Вилимоновића, на излазу из града у правцу Новог Пазара, у подножју Настасићког брда.

.

.

Зграде се греју у целости а чини их пет до седам станова и техничка просторија. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 13.0° а надморска висина је око 420 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 30° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.

Енергетски пасоши за 36 нових зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у Крагујевцу

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетске пасоше за 36 нових стамбених зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у близини хиподрома у Крагујевцу.

.

.

Све зграда се греју у целости а у питању су најчешће зграде са једним односно два стана. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 1.6° а надморска висина је око 243 m. Кров
на предметној згради је кос, са падом на три воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно листелама као завршном обрадом. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и
црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од
екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за постојећу стамбену зграду са више станова у Ул. Савезничкој бр. 16 у Аранђеловцу

Постојећа стамбена зграда са више станова (Су+П+1) налази се у Улици Савезничкој, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова распоређених на три етаже. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.4° а надморска висина је око 231 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде претежно северне и јужне оријентације и под нагибом од 13° и 18° тако да може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.

Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 17А у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова, спратности По+П+6+Пс налази се у Улици Николе
Пашића у центру Крагујевца и представља другу фазу – наставак зграде за коју је предузеће ЕНАРХ ДОО Крагујевац урадило енергетски пасош у децембру прошле године – зграда која је од ове одвојена дилатацијом и која је изграђена као прва фаза.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, намењен гаражирању возила као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део су станови и један локал у приземљу, оријентисана ка северозападној страни. С’обзиром да је грејана нето површина локала мања од 10% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити локал као посебну енергетску зону, што је у складу са чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011). Зграда садржи укупно 1 локал и 34 стана, који су распоређени на осам етажа. Непосредно окружење зграде је изграђено. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидови ка негрејаном простору-ходнику су зидани армираним бетоном и клима блоком 20цм, са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Зидови ка згради која представља другу фазу, су од клима блокова и аб платана, са испуном од два слоја камене вуне. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је аб плоча са слојем камене вуне у поду, као и испод саме плоче. У делу ка негрејаном тавану односно подруму је такође аб плоча са термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону а у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Конструкција равног крова је пуна аб плоча са слојем камене вуне и завршном обрадом керамичким плочицама.