Претрага за:

Енергетски пасош за зграду геронтолошког центра “Дом Савинац“ у селу Шарани код Горњег Милановца

Постојећа зграда за становање заједница – геронтолошки центар “Дом Савинац“ / зграда намењена социјалној заштити (П+1+Пк) налази се на потесу Главица, у близини цркве Светог Саве на Савинцу.

.

.

Зграда се греје у највећем делу – сем новодограђене оставе. У окрвиру зграде налазе се предсобља, собе, купатила, тоалети, котларница и канцеларије које су у поткровљу зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm у нивоу приземља односно 25 cm у нивоу спрата, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности где постоји је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављене испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.

Енергетски пасош за постојећу зграду намењену туризму у Ул. Кнеза Милоша бр. 81 у Свилајнцу

Постојећа зграда/ зграда намењена туризму или угоститељству (По+П+2) налази се у насељу Дубље у Свилајнцу.

.

.

Зграда се греје у целости и садржи: подрум, приземље и два спрата. Подрумски део има: магацинске просторије, теретану, оставе, просторију за котао, итд. На приземљу се налазе: улазни хол са рецепцијом, канцеларија, дневни боравак, доручак, степенишни део са лифтом, тоалети, гардеробе, кухиња, шанк, итд. Први и други спрат су предвиђени за собе и апартмане.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих и клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне 15цм, са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом и делом обрађеним листелама. Раван кров је у делу где су терасе, са минералном вуном у делу спуштеног плафона и стиродуром са горње стране међуспратне конструкције. Према негрејаном простору зидови су од шупљих и клима блокова са каменом вуном. Међуспратна конструкција ка негрејаном простору је типа монта у старом делу и ферт у новом делу, са минералном вуном изнад те плоче као и слојем у спуштеном плафону. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са теголом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са танким слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зид у тлу је постојећи, од шупљег блока без термоизолације, са ваздушном слојем и опеком.

.

Енергетски пасош за постојећу зграду намењену образовању у Ул. Војводе Живојина Мишића бр. 13А у Горњем Милановцу

Постојећа зграда основне школе / зграде намењене образовању (Су+П) налази се у Улици Војводе Живојина Мишића, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде где се налазе подстаница и оставе док грејани део обухвата приземље зграде где се налазе учионице, сензорна соба, санитарни блок и ходник.

.

.

Зграда je изведена као монтажна од дрвених елемената са слојем термоизолације од минералне вуне унутар тих елемената. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану нема већ је рађена челична потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче изнад којих је постављен слој термоизолације од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном сутерену је тм-3 са слојем изолације од минералне вуне постављене по плафону те таванице. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и фалцованим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене испод те плоче.

Енергетски пасош за нову зграду намењену образовању у селу Лужнице код Крагујевца

Нова зграда предшколске установе / зграде намењене образовању (П+1) налази се у Улици Алеја Милановић, у оквиру МИНД парка у селу Лужнице код Крагујевца.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је већи број просторија које су у функцији предшколске установе – канцеларије, сале, тоалети, гардеробе, ходници, вешерај, кухиња, техничка просторија, собе, радионице и оставе.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од мултипора и минералне вуне и са племенитим малтером односно трапезним лимом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног по поду те таванице. Кровна конструкција је од ламелираног дрвета са рожњачама и роговима од масивног дрвета, одашчана, са заштитном фолијом и поцинкованим пластифицираним трапезастим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену угоститељству у селу Лужнице код Крагујевца

Нова зграда кантине / зграде намењене угоститељству (По+П+Г) налази се у Улици Алеја Милановић, у оквиру МИНД парка у селу Лужнице код Крагујевца.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је већи број просторија које су у функцији централне кантине за МИНД парк. Зграда поседује кухињу која је у стању и да пружа услуге кетеринга другим предузећима ван парка а сам простор је подељен на начин да може да пружи ресторанске услуге и за више група са мањим бројем људи.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно алуминијумским панелом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову је пуна армирано-бетонска плоча односно ребрасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција у делу где нема армирано-бетонске плоче је челична решетка, са пвц мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.