Претрага за:

Пројекат израде енергетских пасоша репрезентативног пресека зграда у општини Сокобања

Предузеће Енарх д.о.о. Крагујевац је крајем јула ангажовано од стране немачког ГИЗ-а да за њивове потребе уради 9 енергетских пасоша у Сокобањи. Циљ пројекта је да се на основу националне типологије зграда изаберу 9 репрезентативних објеката грађених у периоду од 1961 год. до 2011 год. и да се одреде њихове енергетске потребе односно потрошња. У питању нису били само зграде намењене становању већ су ту нашле место и две зграде чија је намена угоститељство и туризам односно апартмански смештај. Анализа је показала да 8 од 9 зграда има најлошији „Г“ енергетски разред а да само једна зграда рађена средином прошле деценије има „Д“ енергетски разред. Ово су уједно и први енергетски пасоши израђени у општини Сокобања.

img_8928 img_8915 img_8901 img_8900 img_8886 img_8884 img_8871 img_8861 img_8851

Студија техничко-економске оправданости за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Крајем априла текуће године Министарство рударства и енергетике расписало је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе је могла конкурисати само са једним пројектом односно једним објектом. Локална самоуправа Града Крагујевца се одлучила да то буде ОШ „Станислав Сремчевић“ за коју је у предходном периоду предузеће Енарх д.о.о. одрадило идејни пројекат инвестиционог одржавања а на основу кога је такође Енарх д.о.о. урадио Студију техничко-економске оправданости која је обухватила анализу потрошње енергију у случају увођења мера унапређења ефикасног коришћења енергије. Студија је на основу предходне постојеће документације предвидела три врсте мера унапређења ефикасног коришћења енергије и то:

  1. унапређење термичког омотача објекта путем побољшања, односно замене спољних прозора и врата
  2. унапређење термотехничких система у објектима путем замене система или дела система грејања ефикаснијим системом (нпр. замена котла ефикаснијим, уградња пумпи са променљивим бројем обртаја, уградња уређаја за аутоматску регулацију рада система грејања, итд и
  3. унапређење, односно модернизација система унутрашњег осветљења у објектима

Почетком августа Министарство рударства и енергетике донело је одлуку да на основу Студије техничко-економске оправданости за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу одобре средства за мере унапређења ефикасног коришћења енергије у висини од 15.000.000,00 динара. Локална самоуправа Града Крагујевца учествоваће са 7.000.000,00 динара тако да ће укупна вредност инвестиције бити 22.000.000,00 динара.

img_7386